rup_londerzeel.jpg

Na meer dan 40 jaar keurt Londerzeel nieuw RUP goed

don 26 jan 2023

Het gemeentebestuur van Londerzeel keurde deze week het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Woonlagen (RUP) goed. Daarmee wil Londerzeel de open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren van bebouwing en zet het in op de kwalitatieve verdichting van de kernen met aandacht voor lokale handel, groen en wonen. Het vorige RUP dateert van de jaren ’70 en voldeed dus niet meer aan de normen van de huidige samenleving.

 

Het nieuwe RUP schrijft voor dat gebouwen vier bouwlagen mogen hebben in de dorpskernen, maar dat buiten die kernen de open ruimte zoveel mogelijk ‘vrij’ moet blijven. De twee extra bouwlagen in de kernen gaan gepaard met extra aandacht voor groen, versterkte veilige doorsteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en extra parkeerplaatsen. Gelijkvloerse verdiepingen van gebouwen in de kernen mogen alleen voor lokale handel gebruikt worden.

Het nieuwe RUP maakt ook de ontwikkeling van de ingesloten Egmontsite mogelijk. Londerzeel wil dat domein omvormen tot een plaats waar inwoners aangenaam kunnen wonen en leven, met voldoende groen en een doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Gildenstraat/Kerkhofstraat en de Kerkstraat.

Dat het nieuwe RUP nu is goedgekeurd, kan als ‘historisch’ beschouwd worden. Het oude RUP was meer dan 40 jaar oud en aanpassingen stootten altijd op verzet binnen het gemeentebestuur. Nu zijn zowel de meerderheid als de oppositie het eens over de nieuwe plannen.