ba4.png

Brussel vraagt voorlopig geen dwangsommen

don 30 okt 2014

Het Brussels Gewest gaat voorlopig geen dwangsommen eisen van de federale regering omdat de vliegroutes vanop Zaventem nog niet zijn aangepast. De federale regering zal de deadline die de Brusselse rechtbank oplegde niet halen. Er komt wel een werkgroep om een versnelde oplossing uit te werken. 

Eind juli oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat twee vliegroutes boven Brussel onwettig zijn en geschrapt moeten worden. Het gaat over de kanaalroute en de route die de bocht over Elsene en Etterbeek maakt. De regering kreeg nog tot zaterdag de tijd, maar zal die deadline niet halen. Zo'n aanpassing neemt 30 weken in beslag en kan dus pas in april uitgevoerd worden. Intussen kan het Brussels gewest in principe dwangsommen eisen  van 50.000 euro per dag maar is dat niet van plan. Het Gewest wil de staat en de burgers niet verarmen, maar zal de druk op de ketel houden. Er komt ook een werkgroep van federale en Brusselse vertegenwoordigers om versneld een betere regeling uit te werken.