Vliegtuigen op Brussels Airport

Bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu onderzoeken beroep tegen omgevingsvergunning voor luchthaven

vrij 29 maa

De bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu reageren ontgoocheld op de nieuwe omgevingsvergunning voor Brussels Airport. Ze onderzoeken of ze een beroep kunnen indienen tegen de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu kunnen zich niet vinden in de omgevingsvergunning die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aflevert voor de luchthaven van Zaventem. “Het is goed dat ze een aantal doelstellingen formuleert op het vlak van slaapverstoring. Maar die doelstellingen zijn onvoldoende ambitious”, zegt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu. “En bovendien bestaat het risico dat die doelstellingen zullen leiden tot nog meer concentratie van nachtvluchten boven de noordrand gemeenten.”

Bond Beter Leefmilieu zegt ook dat de luchthaven nog fors kan groeien tot 2032. “Terwijl er enorm veel potentieel is om korteafstandsvluchten te vervangen door de trein. Ook het ganse klimaatverhaal is één grote blinde vlek. De minister houdt het bij een paar vage overwegingen inzake monitoring. We zullen samen met de bewonersgroepen de komende weken onderzoeken of we tegen deze vergunning in beroep gaan”, zegt Wouters.

Want ook die bewonersgroepen vinden de maatrgelen die Demir koppelt aan de vergunning ruim onvoldoende. “Een eeuwige vergunning is bijvoorbeeld totaal onrealistisch in een bijzonder snel evoluerende omgeving”, reageert Roger Vermeiren van Actie-Noordrand. “Het niet volgen van het advies van departement Zorg, om een maximaal geluidsniveau voor piekgeluiden van 60 decibel op te leggen in de nachten, is een gemiste kans. Goede alternatieven vond ik niet. Het is teleurstellend.”

“Het ganse klimaatverhaal een grote blinde vlek. Minister Demir houdt het bij een paar vage overwegingen inzake monitoring. Wat we nodig hebben, is een concreet tijdspad richting een klimaatneutrale luchthaven.”

- Jasper Wouters, Bond Beter Leefmilieu

Het Burgerforum Luchthavenregio, de koepel van drie bewonersgroepen vlakbij de luchthaven, vindt dat er helemaal geen evenwicht tussen economie en leefbaarheid. “Wij voelen ons in de steek gelaten door de overheid die een zorgplicht zou moeten hebben voor haar burgers maar blijkbaar alleen oog heeft voor het economische belang van de luchthaven”, zegt voorzitter Henk Cuypers. “De immense gezondheidsschade wordt nauwelijks onderkend in de beslissing van Demir en er worden geen maatregelen genomen om daar daadwerkelijk iets aan te veranderen. Er wordt enkel wat gerommeld in de marge en de omwonenden worden gesust met een aantal kruimels.”

Henk Cuypers, voorzitter van Burgerforum Luchthavenregio

"Dit is een vergunning waar de luchthaven alleen maar kon van dromen. De omwonenden worden gesust met een aantal kruimels."

- Henk Cuypers, Burgerforum Luchthavenregio