Sobeco in beroep

Firma Sobeco: “Beroep tegen nieuw ziekenhuis maakt ons niet sympathiek maar we doen dit ook niet voor ons plezier”

vrij 26 apr

De firma Sobeco nv is de gebeten hond voor alles wat er maar niet verwezenlijkt raakt op het ‘meest strategisch gelegen gebied van het land’ in de schaduw van het viaduct van Vilvoorde. En dat is heel wat, met onder meer een nieuw ziekenhuis en het fameuze Broeklin-project. De zaakvoerder heeft sinds 2018 een vijftal vergunningen – met succes – aangevochten en maakt zich daarmee allesbehalve populair. Nu, na een nieuwe beroep tegen Broeklin, bijt hij van zich af namens zijn advocaat. “We doen dit ook niet voor ons plezier.”

De firma Sobeco nv, eigenaar van een terrein langs de Vilvoordelaan in Machelen, heeft opnieuw een beroep ingediend tegen de nieuwe vergunning voor Broeklin. Daardoor is het nu de schietschijf bij uitstek vanuit Vilvoorde én Machelen omdat er maar niks verwezenlijkt geraakt op de site. De figuur van zaakvoerder Frank Dekempeneer wordt daarbij niet gespaard.

“Er wordt op de man gespeeld en dat betreur ik”, zegt Filip De Preter, de advocaat van Sobeco. “Ik wil de procedure absoluut niet voeren via de media.”

**Hoe het begon **

Het verhaal begint in 2018. “Er was toen een eerste vergunningsaanvraag van ontwikkelaar MG Real Estate voor de aanleg van weginfrastructuur over de CAT-site. Ze zouden een toegangsweg aanleggen over de grond van Sobeco en de rest van het terrein zou een park worden. Het straffe daaraan is dat dat op geen enkel moment met ons besproken is geweest. We hebben dat moeten vaststellen bij het openbaar onderzoek. Het kan niet zijn dat de lusten van heel dat project bij andere eigenaars ligt en de lasten bij Sobeco. Die vlieger gaat uiteraard niet op.”

“Je hebt een terrein van 3,75 ha liggen op één van de meest strategische plaatsen van het land. Je mag niks bouwen dat verkoopbaar is en er enkel een park aanleggen. Ik denk dat iedereen zou reageren zoals Sobeco… Men is daar bezig met de ontwikkelingsmogelijkheden in heel dat strategisch gebied te verdelen onder een aantal grote partijen. De anderen die overblijven krijgen parken en waterbuffers...”

“Wat daar nodig is, is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat beschrijft wat er in die omgeving mogelijk is. Dat komt er maar niet. Ondertussen probeert men allerlei projecten te realiseren los van dat RUP. Sobeco voelt zich benadeeld als één van de eigenaars van die gronden. We zijn zeker niet tegen alles wat in die omgeving gebeurt. Er worden gigantisch veel vergunningen verleend en het is niet zo dat we die allemaal hebben aangevochten. We moeten echter oppassen dat er geen voldongen feit wordt gecreëerd met alle projecten die op stapel staan. Dat men niet opeens zegt dat er een verzadigingspunt bereikt is en dat anderen niks meer mogen realiseren.”

Beroep tegen AZ Jan Portaels

“Het beroep tegen de vergunning van het nieuwe ziekenhuis AZ Jan Portaels? “Dat project is als een wagonnetje aangehaakt bij al die andere dingen. Het ziekenhuis staat op een plek waar het volgens het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) niet mag staan. Daar is dus een RUP voor nodig. Broeklin staat op een plek waar het BPA uitdrukkelijk handel verbiedt. Daar mocht volgens de eigen voorschriften van de gemeente Machelen niet één m2 handel komen. En wat men er dus nu dus vergund heeft is het grootste shoppingcentrum van het land. Daar mogen wij vragen bij hebben.”

**En nu? **

“Hoe we vooruit kunnen raken? Eerst met ons rond de tafel zitten zou mogelijk helpen, ja”, klinkt het enigszins sarcastisch. “Het gaat alleszins niet op om eerst vergunnningen aan te vragen en dan pas met ons praten. Zo werkt het niet. Het is een complex verhaal met meerdere kanten. Ik neem aan dat we niet sympathiek overkomen omdat we in beroep gaan tegen het ziekenhuis. Men verwijt ons dat we uit zijn op grof geldgewin. Maar men mag er toch van op aan dat Uplace noch MG Real Estate dit niet doen voor het algemeen belang. Dit is een verhaal van iemand die een grond heeft verworven die uiteraard een bepaalde waarde heeft. Daar hoort een ontwikkeling bij met ook lusten naast lasten. We proberen niet meer dan onze rechten te vrijwaren.”