Londerzeel Noord bedrijvenzone

Masterplan moet bedrijvenzone Londerzeel Noord nieuw elan geven: "Een ambitieus project"

vrij 19 apr

De gemeente Londerzeel wil samen met Ondernemersgroep Londerzeel (OGL), Voka Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant, UNIZO Londerzeel, bedrijfsleiders en betrokkenen aan de slag om de bedrijvenzone Londerzeel Noord een bloeiende toekomst te geven. “Een ambitieus project”, stelt burgemeester Conny Moons, “waarin de bedrijven zelf een cruciale rol krijgen om de zone duurzaam en toekomstbestendig te maken.”  

Het bijna 57 hectare groot terrein huisvest vandaag ruim 70 bedrijven uit verschillende sectoren. Met een derde van de ondernemingen actief in opslag en distributie van goederen (food, non-food, binnenlandse distributie zowel als Europees gerichte) is deze sector een duidelijke uitschieter. Vandaag kent het terrein een aantal probleempunten. Het openbaar domein is er verouderd, er is geen kwalitatief groen en er zijn geen veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen. Daarnaast is er tekort aan parkeerruimte, zijn er circulatieproblemen en ontbreken er moderne duurzame oplossingen rond mobiliteit, energie-efficiëntie en waterbeheer. 

 “Met de aanvullende subsidie van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) die we binnenhaalden, kunnen we een masterplan voor het gebied opmaken dat de basis legt voor een latere herinrichting van de volledige zone en voor een veilige ontsluiting ervan”, zegt burgemeester Moons.  “We willen dat de aanwezige bedrijven zelf een cruciale rol gaan spelen in de opmaak van het plan. Als eindgebruikers hebben ze immers een directe invloed op hoe de ruimte wordt gebruikt.  We willen tot collectieve oplossingen en samenwerking tussen bedrijven komen. Door middelen zoals energie, water en mobiliteit te delen, kunnen bedrijven efficiënter én tegelijk duurzamer werken”, legt de burgemeester uit 

 “Daarnaast zal ons masterplan zich ook op een breder gebied richten”, vertelt schepen voor Lokale Economie Veerle Pas. “Onze focus gaat dus ook naar een verbeterde ontsluiting en mogelijke herlokalisatie van bedrijven. Binnen dit traject zullen we ook de samenhang met omliggende bedrijvenzones onderzoeken. Die geïntegreerde aanpak zal zorgen voor groei en ontwikkeling van de lokale economie in Londerzeel.”  

Voka Vlaams-Brabant, UNIZO Londerzeel, OGL en hun leden zijn alvast blij dat het project van start ging: "In heel Vlaams-Brabant rest nog slechts 87 ha beschikbare ruimte om te benutten voor bedrijven. We zullen erover waken dat het potentieel van deze zone maximaal en duurzaam benut wordt."  

Burgemeester Conny Moons bevestigt dat alle betrokken partijen uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit belangrijke traject: "De aftrap werd vandaag gegeven met de ondertekening van een engagementsverklaring met de grote belangengroepen. Binnenkort versturen we een voorbereidende enquête naar de bedrijven binnen de zone. En in de loop van het jaar gaan we in inspiratiesessies en thematische werktafels aan de slag met alle partners en betrokkenen. Het eindresultaat -een masterplan, inrichtingsplan en actieplan- zou eind 2025 op tafel moeten liggen”.