Unizo vraagt aandacht voor Vlaams-Brabant bij regeringsvorming

Unizo vraagt snelle regeringsonderhandelingen: “Uitdagingen te groot om tijd te verspillen”

din 11 jun

Ondernemersorganisatie Unizo roept om op om snel regeringen te vormen met voldoende focus voor de problematieken in Vlaams-Brabant. “Er is nood aan een doortastend mobiliteitsbeleid, er moeten meer mensen over de gewestgrenzen heen aan het werk en de ruimte om te ondernemen moet verzekerd blijven in onze provincie”, zegt directeur Elke Tielemans.

De prioriteiten voor volgende regeringen zijn duidelijk: een begroting op orde en belonen wie werkt. Het doorvoeren van een fiscale hervorming zal daarvoor noodzakelijk zijn. Ook wat arbeidsmarktbeleid betreft verwacht Unizo veel van de federale en regionale regeringen. Vanuit onze provincie schuiven het ook een aantal hete hangijzers naar voor. De ondernemersorganisatie vindt de uitdaging te groot en te dringen om tijd te verspillen.

“We vragen een doortastend mobiliteitsbeleid en duidelijke communicatie door een campagne ‘slim naar Brussel'. Ook moet zéker in onze provincie de nabijheid van Brussel en Wallonië een troef kunnen zijn. Veel ondernemers zijn op zoek naar mensen. Interregionale arbeidsmobiliteit zou geen optie mogen zijn, maar een vanzelfsprekendheid”, zegt Elke Tielemans, directeur van Unizo. “Daarnaast moet de ruimte om te ondernemen verzekerd blijven in Vlaams-Brabant. Ondanks de soms starre bouwvoorschriften, moeizame vergunningsprocedures en prijzen die de pan uit swingen.”

Unizo vindt ook dat wanneer grond voor industrie, ambachtelijke bedrijven of kmo’s geschrapt wordt, moet die elders binnen de provincie gecompenseerd worden. “Snoeien aan de economie, is snoeien aan eenieders welvaart. Belangrijk is dat we geen maanden tijd verliezen en er snel die stabiliteit komt”, besluit Elke Tielemans.