claeskapel_lembeek.jpeg

Leerlingen voorzien Claeskapel in Lembeek van nieuwe deuren

din 28 maa 2023

In de Halse deelgemeente Lembeek zijn de deuren van de Claeskapel in hun oorspronkelijke staat hersteld. Opvallend, het zijn leerlingen van het GO! Technisch Atheneum die de deuren gerenoveerd hebben. Intussen is de Claeskapel erkend als waardevol gebouw. "Dit is maar een begin, het is de bedoeling om de kapel verder te restaureren", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot.

In 1846 schenkt de toenmalige burgemeester Claes een stuk grond nabij de Sterrestraat om er een kerkhof te realiseren. In ruil vraagt hij om boven de grafkelders een kapel te bouwen waarin de leden van zijn familie begraven zouden worden. De kapel staat er vandaag nog altijd, maar wordt nog amper gebruikt en opengesteld. "De kapel lag op een terrein dat de stad lang gebruikte om afgeschreven werktuigen aan te bieden voor openbare verkoop", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. "Vandaag wordt de tuin rondom de kapel gebruikt als speelplaats van basisschool De Klim-Op." 

De kapel zelfs heeft de tand des tijds amper overleefd. Zo waren de deuren van de Claeskapel in zeer slechte staat en kon het gebouw niet meer gesloten worden. "Voor de restauratie kon de stad rekenen op leerkrachten en leerlingen van het GO! Technisch Atheneum in Halle. Zij renoveerden de deuren volgens het historisch model. Omwille van corona kende het project vertraging, maar nu is het prachtige resultaat eindelijk te bewonderen", zegt Busselot.

Het is de bedoeling dat de Claeskapel verder gerestaureerd wordt. "Vorig jaar diende de stad een aanvraag in om de kapel te erkennen als vastgesteld erfgoed. Vorige maand werd die aanvraag goedgekeurd. Na een inspectie van Monumentenwacht kunnen er subsidies voor instandhoudingswerken worden aangevraagd", besluit Busselot.