Gemeente wil gebouw en terreinen Farys kopen

Zaventem wil gebouw en terreinen Farys kopen: “Gouden optie voor de toekomst”

zat 29 jun

Tijdens de gemeenteraad van Zaventem werd de principiële beslissing genomen omtrent de aankoop van het gebouw en de terreinen van watermaatschappij Farys, gelegen aan de Devlemincklaan. “Een gouden optie op de toekomst”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V team Bart).

Er zijn meerdere redenen waarom deze aankoop van groot belang is voor de gemeente. Volgens Dewandeleer zou het risico groot zijn dat een privaat bedrijf met transportactiviteiten de locatie zou kopen als de gemeente dit niet doet, vanwege de aanwezige loods en ruime parkeerfaciliteiten. “Dit zou kunnen leiden tot veel vrachtwagens en camionettes in de buurt. Daarnaast zouden zonder de aankoop door de gemeente de bouwgronden aan de linkerzijde kunnen worden bebouwd, wat zou resulteren in een verlies aan open ruimte.”

Van de vier hectare bestaat er drie hectare uit bos. Dewandeleer benadrukt dat de gemeente hiermee dus een groot stuk toegankelijk groen kan creëren en een doorgang kan maken voor wandelaars en fietsers tussen de Devlemincklaan en de Grote Daalstraat.

Tijdelijk onderkomen voor kunstacademie en jeugdhuis

Een andere belangrijke overweging is de tijdelijke huisvesting voor de kunstacademie en het jeugdhuis wanneer de nieuwbouwwerken aan de Rustoorddreef starten in 2025-2026. “Dit is een uitzonderlijke kans om te zorgen voor een goede en veilige tijdelijke huisvesting, aangezien alternatieve opties zoals tijdelijke containers duur, onveilig en ongeschikt zijn, vooral voor gevoelige muziekinstrumenten die veilig moeten worden opgeslagen.”

Op lange termijn biedt het gebouw diverse mogelijkheden. “Het kan dienen als lokalen en opslagruimte voor verenigingen, repetitieruimte voor de Zaventemse musical, een repaircafé en als laagdrempelige instapruimte voor begeleiding van mentaal welzijn. De concrete invulling is nog niet vastgelegd.”

Kostprijs

De principiële beslissing tot aankoop werd unaniem genomen. De definitieve beslissing over de aankoop zal door het volgende bestuur worden genomen. Het schattingsverslag raamt de prijs op 2,85 miljoen euro.