2.500 nieuwe bomen langs meanderende Amelvonnesbeek in Plantentuin

don 15 feb

Aan de oevers van de heraangelegde en meanderende Amelvonnesbeek in Plantentuin Meise worden 2.500 inheemse boom- en struiksoorten aangeplant. Het startschot van de aanplanting vond vanmorgen plaats. Maar liefst 100 vrijwilligers van Planten Meise en de Bûûmplanters zijn er vandaag in de weer.

Sinds dit najaar meandert de Amelvonnesbeek opnieuw door Plantentuin Meise, dankzij een reeks graafwerken. Aan de beek worden nu ook 2.500 bomen in de oeverzone aangeplant, waar een stuk natte natuur wordt ontwikkeld.

“Eigenlijk hangt dit project samen met de nieuwe Eilandtuin die we eerder hebben gerealiseerd”, zegt Verantwoordelijke Domeinbeheer Kenny Stevens (38) van Plantentuin Meise. “Om die Eilandtuin te ontwikkelen, moesten we een bestaand bos verwijderen. Dat hebben we op eigen terrein nu gecompenseerd. We kozen niet toevallig voor deze zone rond de nieuw meanderende Amelvonnesbeek. Dit is de blauw-groene ader natte natuur die de bosrijke zones van het oosten en westen van Plantentuin Meise met mekaar verbindt.”

“De Amelvonnesbeek was tot voor vorig najaar een beek die rechtdoor liep. Vroeger was het de bedoeling om water zo snel mogelijk af te voeren. Nu laten we de beek weer meanderen en geven we het water plaats. Het rechte stuk beek van 100 meter is nu door de meandering meer dan drie keer zo lang. De beek is nu ook dieper en breder. En er kan tot tien keer meer water worden gebufferd. Dat is interessant om weersextremen op te vangen. Bij droogte blijft er meer water staan, dat langzaam infiltreert en bij hevige regenval vormt die meanderende beek met natte natuur een buffer.”

Bûûmplanters De 2.500 bomen en struiken worden aangeplant dankzij medewerkers en vele vrijwilligers van De Bûûmplanters en Plantentuin Meise. “Er kwam de vraag van Plantentuin Meise om hier 2.500 bomen en struiken aan te planten”, zegt Yoeri Bellemans (41) van De Bûûmplanters. “Dat past in onze campagne waarin we deze winter een 70.000-tal bomen zullen planten in de Rand rond Brussel. We doen dat met de steun van de Vlaamse overheid en Colryuyt Groep.”

“Het aanplantingsplan is hier afgestemd op de lokale vochtigheid en op de grondsamenstelling. We kiezen voor soorten die graag met hun voeten in het water staan zoals onder andere zwarte populier, zwarte els, wilg, de Europese vogelkers. Maar er worden ook wintereik, zomerlinde, berk en hazelaar aangeplant. Binnen een maand staan de meeste struiken al in blad, binnen een jaar zal er al een groei zijn van zo’n 40 cm. Ik denk dat je hier binnen vier à vijf jaar niet meer zal kunnen doorkijken. Er zijn ook al enkele hogere bomen aangeplant om al visueel een effect te zien.”