brussels_airport_oef.jpg

Grootschalige rampoefening op Brussels Airport met 450 deelnemers goed verlopen

zon 19 nov

Gisteren werd op Brussels Airport een grootschalige rampoefening georganiseerd. De oefening, onder leiding van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant, maakt deel uit van het provinciaal nood- en interventieplan en beantwoordt aan de veiligheidseisen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA), waaraan elke internationale Europese luchthaven moet voldoen. Aan de rampoefening namen zo’n 450 personen deel.

Elke twee jaar organiseert Brussels Airport een grootschalige rampoefening om in een zo realistische mogelijke setting de nood- en veiligheidsprocedures te testen. Deze rampoefening ging dit jaar door op zaterdag 18 november en werd georganiseerd door Brussels Airport in samenwerking met alle externe interventiediensten, waaronder de brandweer, de medische interventiediensten, de Federale Politie, Defensie, de betrokken lokale autoriteiten, en de federale dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant.

Tijdens de rampoefening werd enerzijds het functioneren van de interne en externe procedures, en anderzijds de werking van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) getest. Deze oefening kadert in de EASA-certificering van de luchthaven, waaraan elke internationale Europese luchthaven moet voldoen.

Het volledige scenario van de oefening werd opgesteld in overleg met de federale dienst noodplanning van Vlaams-Brabant, alle interventiediensten en de betrokken externe partners. Om dit scenario zo realistisch mogelijk uit te voeren, werden de meeste acties live gesimuleerd, met gebruik van onder meer een trainingsvliegtuig en helikopterwrak.

Tijdens de oefening werd de botsing tussen een militaire helikopter en een taxiënd vliegtuig gesimuleerd. Bij deze fictieve crash waren er heel wat gewonden en helaas ook doden te betreuren. Het provinciaal nood- en interventieplan werd dan ook geactiveerd en uitvoerig getest dankzij dit scenario.
                                                                          
De rampoefening, die zo’n 6 uur heeft geduurd, is uitstekend verlopen en deze heeft geen invloed gehad op de operationele activiteiten van de luchthaven. De oefening is afgesloten met een debriefing van alle deelnemende partijen, om alle betrokkenen de gelegenheid te geven om hun werkmethoden te evalueren en de ervaring van de praktijktest mee te nemen in hun procedures.