brussels_airport_5_0.jpg

Federale ombudsman luchthaven: "Nieuwe vergunning moet veel strenger gecontroleerd en nageleefd worden"

din 7 maa

Als Brussels Airport een nieuwe omgevingsvergunning krijgt, moet die veel strenger gecontroleerd worden door de verschillende overheden. Dat zegt de federale ombudsman van de luchthaven Philippe Touwaide. In een analyse heeft hij stevige kritiek op de luchthaven. “Brussels Airport gedraagt zich als een staat binnen een staat, respecteert de wetgeving niet en negeert de wetten en de grondwet”, zegt Touwaide.

De federale ombudsman van de luchthaven legde begin deze maand een analyse voor aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir en provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren. Zij moeten beslissen of Brussels Airport straks een nieuwe omgevingsvergunning krijgt. Als die er komt, moet die volgens de ombudsman veel strenger worden nageleefd. “Bij de vergunning uit 2004 zijn drie essentiële punten niet nageleefd. Zo is er geen volledige geluidsmuur rond de luchthaven gekomen, is er geen proefdraailoods gebouwd en is er geen controle over het vastgestelde maximum aantal nachtvluchten per jaar”, zegt Touwaide.

Touwaide stelt daarnaast een waslijst aan inbreuken vast die Brussels Airport zou begaan. Volgens de ombudsman gaat het onder meer over de voortdurende kritiek op de Brusselse geluidsnormen, in plaats van ze te respecteren en af te dwingen en een gebrek aan samenwerking, empathie en communicatie. Een nieuwe vergunning moet dan ook veel strenger en beter gecontroleerd worden. “Brussels Airport gedraagt zich als een staat binnen een staat, respecteert de wetgeving niet en negeert de wetten en de grondwet, dit is niet langer aanvaardbaar. De omgevingsvergunning en de licentie moeten tot op de letter gevolgd worden zonder enig excuus”, zegt Touwaide.

Nog in zijn analyse vraagt Touwaide om dringend actie te ondernemen om de geluidsoverlast te doen dalen. “De maximumgrenzen zijn sinds 2010 niet meer aangepast. Enkel een verlaging van het maximaal toegelaten geluidsniveau per vliegtuig zou de geluidshinder van alle overvluchten rond de luchthaven aanzienlijk verminderen,” pleit Touwaide.