De vernieuwde taalpunten van de TARL-gemeenten worden ingehuldigd

TARL-gemeenten huldigen vernieuwde taalpunten in: "Bevorderen het Nederlands"

don 21 maa

In de bibliotheken van Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke zijn vernieuwde taalpunten ingehuldigd. De TARL-gemeenten willen zo het Nederlands bevorderen. Dat is één van de actiepunten van Plan Samenleven. Met dat initiatief wil de Vlaamse overheid optimale kansen creëren voor elke burger en zo het samenleven en de diversiteit bevorderen.

Een taalpunt in een TARL-bibliotheek

Een Taalpunt Nederlands helpt nieuwkomers en anderstaligen om Nederlands te leren en te oefenen. Je vindt er boeken in duidelijke taal, meerdere talen, maar ook spellen en cursussen. De vier bibliotheken bieden ook taalstimulerende gratis activiteiten aan.

Om de mogelijke drempel nog lager te maken, stelden de vier gemeenten een brugfiguur aan. Mihaela Tochita is ervaringsdeskundige op het vlak van integratie en Nederlands leren. Zij ondersteunt inwoners met een migratieachtergrond in hun contacten met verschillende diensten en organisaties. Ze helpt hen de weg te vinden binnen de gemeente om zo volop te kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven.

Een workshop in het Taalpunt van de bibliotheek Ternat