napoleon_boek.jpg

Gooiks bloed voor Napoleon

zat 22 aug 2015
Dit jaar is het exact 200 jaar geleden dat Napoleon verslagen werd bij Waterloo. Ook in onze regio heeft de grote keizer zijn sporen nagelaten. Serge Moonens heeft met de hulp van Herman Van Dormael hierover het boek 'Gooiks bloed voor Napoleon' geschreven. 132 pagina's vertellen over hoe honderden Gooikse jonge mannen werden opgeëist om in het leger van Napoleon te vechten.
 

Sociale situatie tijdens Franse bezetting
Gooiks bloed voor Napoleon vertelt over de sociale situatie in Gooik tijdens de eerste jaren van de Franse bezetting. Uiteindelijk stierven 62 Gooikse jongens voor Napoleon, maar over veel jongens is niets geweten. De impact van Napoleon op de regio was dan ook bijzonder groot.
 
Napoleon was gesel voor de streek
Volgens historicus Herman Vandormael maakt auteur Serge Moonens terecht komaf maakt met het areool rond Napoleon. "De laatste maanden worden wij overstelpt met Napoleon alsof hij de grote held is geweest, de grote bevrijder. Maar dat was helemaal niet zo. En Serge heeft perfect aangetoond dat Napoleon een gesel was voor onze streek", aldus Vandormael.