boomweekend_beersel.jpg

Jongeren planten duizendtal bomen aan in Beersel

maa 20 nov

Beersel heeft er zo’n 1.000 bomen bij. Een paar dagen geleden plantten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Sint-Victorschool en leden van de Scouts van Beersel en JNM bomen op een terrein aan de Biezeweidebeek. De acties passen binnen het Boomweekend waarin de Bosalliantie en Vlaamse jeugdbewegingen de krachten bundelden om zoveel mogelijk bossen aan te planten.

 

De percelen aan de Biezeweidebeek werden recent aangekocht door het Agentschap Natuur en Bos. Het gebied is ongeveer vier hectare groot en bevindt zich tussen enkele grotere natuurgebieden zoals Zennebeemden, Frankveld, Gasthuisbos en het Schaveyspark. Door verder in te zetten op natuurlijke ontwikkeling hoopt Natuur en Bos een extra natuurlijke stapsteen te creëren als verbinding tussen al die gebieden. Het bestaande bos wordt daarom uitgebreid met ongeveer één hectare, maar er is ook plaats voor grasland en natte natuur.

Boswachter Thomas Boonen: “We kiezen er bewust voor om de reeds aanwezige mozaïek van natuur te versterken. We breiden het bos uit met inheemse soorten, maar laten onderaan in de vallei ook ruimte voor een nat grasland waar de Biezeweidebeek natuurlijk kan stromen. Op die manier zorgen we voor een natuurlijke waterbuffer die mooi aansluit bij het Blue Deal-project waar de gemeente Beersel verderop aan werkt.”