Brussels Airport 's nachts

Vlaanderen krijgt advies om aantal vluchten op Zaventem te beperken en stille weekends te verstrengen

zat 16 maa

De stille weekendnachten verstrengen en het aantal vliegbewegingen boven de luchthaven van Zaventem verstrengen. Dat advies krijgt Vlaanderen aan de vooravond dat het een beslissing moet nemen over de vernieuwing van de omgevingsvergunning van Brussels Airport. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat met het advies aan de slag om een evenwicht te vinden tussen de economische belangen en de impact en hinder voor omwonenden.

Het advies komt van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Het is de GOVC die een eindadvies moet geven aan Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Het gaat om een gunstig advies, al worden er op advies van Departement Zorg enkele zware voorwaarden gesuggereerd die de exploitatie beperken. Zou vanaf 2030 het aantal vliegbewegingen beperkt worden tot maximaal 234.000 per jaar. Dat zijn er zo’n 6.000 minder dan Brussels Airport op lange termijn verwacht.

Nog een ingrijpende voorwaarde is het verstrengen van de stille weekendnachten. De GOVC adviseert om vanaf 2026 tussen vrijdagnacht en maandagochtend geen vertrekkende en landende vluchten meer toe te staan tussen 1 uur en 5 uur. Tegen 2030 zou dat verder verstrengd worden, namelijk van 23 uur tot 7 uur. “Op vlak van stikstof stelt het advies dat de aanvraag voldoet aan het stikstofkader en het dossier afdoende hieromtrent uitgewerkt is. Het feit dat het stikstofdecreet van kracht is, speelt daarin een belangrijke rol”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Demir loopt niet vooruit op de feiten en gaat met het advies aan de slag. De minister heeft tot en met 29 maart 2024 om een beslissing te nemen. “Het advies geeft aan dat het zoeken blijft naar manieren en maatregelen om deze belangrijke economische activiteit en de welvaart die er uit voortvloeit voldoende in evenwicht te houden met een aanvaardbare impact voor de omgeving en de omwonenden. Het is nu zaak verantwoordelijkheid te nemen om met dit advies aan de slag te gaan om dit evenwicht te vinden”, meent Demir.

Het advies van de GOVC komt hard aan bij ondernemersnetwerk Voka Vlaams-Brabant. “Brussels Airport is een slagader van onze economie. Het is compleet ondenkbaar om die dicht te knijpen. De luchthaven moet alle kansen krijgen om mee te groeien met de economie”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes.