Brussels Airport 's nachts

Vlaanderen eist 100.000 euro per dag zolang vliegroutes Vlaamse Rand viseren

maa 27 mei

Vlaanderen zet de federale regering onder druk om de concentratie van vliegroutes boven de Vlaamse Rand ongedaan te maken. In een nieuwe procedure voor het Hof van Beroep vordert Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts dwangsommen van 100.000 euro per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet opnieuw aanpast.

De rechtbank van eerste aanleg heeft de federale regering in februari al opgelegd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar daar is nog geen werk van gemaakt. Meer zelfs, federaal minister van Mobiliteit Gilkinet vocht zijn veroordeling aan in beroep. “Het kan niet dat de federale regering ingrepen doet die van Brussel een soort no-fly-zone moeten maken, terwijl de geluidsoverlast voor Vlaanderen is”, zegt minister Weyts. “Als de federale regering niet vatbaar is voor redelijkheid en argumenten, dan moeten zware dwangsommen maar de doorbraak forceren. We zullen de opbrengsten gebruiken voor geluidswerende investeringen in de Vlaamse Rand”.

De federale regering moet de Noordrandgemeenten nu al 50.000 euro per week betalen, het gevolg van een ander vonnis. Daarbovenop vordert Vlaanderen voor het Hof van Beroep nu dwangsommen van 100.000 euro per dag. “We eisen dat in naam van de getroffen inwoners van Vilvoorde, Machelen, Wemmel, Grimbergen, Meise en de andere Vlaamse gemeenten die onevenredig belast worden”, zegt Weyts. “Alle regio’s en inwoners van dit land genieten van de lusten van de luchthaven, dus moeten ook de lasten billijk verdeeld worden. De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaams-Brabant ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven."

"Weyts maakt communautaire miserie zelf"

Binnen de Vlaamse regering is niet iedereen te vinden voor de zet van Weyts. “Als er al jaren geen communautaire miserie is, dan maak ik die gewoon zelf, moet Ben Weyts gedacht hebben toen hij opdracht gaf dwangsommen te vorderen van de ene regering naar de andere”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten. “Wie oplossingen wil, praat met elkaar. Pak het vast, los het op. Stunten met belastinggeld helpt ons geen stap verder. Na de vergunning-Demir die de luchthaven in de problemen brengt, nu de dwangsommen-Weyts. Twee keer individuele profilering op kap van Vlaams-Brabant. De tweede economische motor van Vlaanderen verdient veel beter.”