Extra verkeerslichten voor betere zichtbaarheid centrum Pepingen

maa 4 maa

In Pepingen komt er extra verlichting aan twee oversteekplaatsen op de Ninoofsesteenweg in het centrum. Het schepencollege stelde de vraag over een betere zichtbaarheid aan het Agentschap Wegen en Verkeer. De nieuwe verlichting moet het zebrapad en de wachtzones voor voetgangers aan het gemeentehuis en voor de parochiezaal zichtbaarder maken.

De gemeente Pepingen is sinds 2022 vragende partij voor meer verlichting en een betere zichtbaarheid. Dat sluit aan bij het nieuwe mobiliteitsplan. De nieuwe verlichting zorgt er ook voor dat schoolkinderen die de steenweg oversteken, beter zichtbaar zijn.

Eerder plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer al extra signalisatie op het eenrichtingsfietspad aan de Ninoofsesteenweg. Ter hoogte van het kruispunt met de Hoesnaek en ook ter hoogte van Kestergat zijn er extra fietsers geschilderd op de weg. Momenteel wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Eikstraat, waar er naast bijkomende verlichting ook een middeneiland, nieuwe bushaltes en twee nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers gemaakt worden.

In een latere fase wordt de Ninoofsesteenweg vernieuwd richting Leerbeek/ Gooik.