Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst ontvangen SAVE-Label

din 26 maa

De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst hebben een verkeersveiligheidslabel van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ontvangen.

Lotgenotenorganisatie OVK zet zich in om het aantal verkeersongevallen drastisch te verminderen. Dit gebeurt via het SAVE-charter Steden & Gemeenten dat in 2011 werd ontwikkeld om gemeenten aan te moedigen een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren.

Na terreinbezoek en een gezamenlijke evaluatie met de drie lokale besturen, stelt OVK vast dat er de voorbije jaren heel wat stappen zijn gezet op het vlak van verkeersveiligheid.

In de zone KASTZE zijn de schoolomgevingen veiliger geworden omdat de zone 30 is uitgebreid. De gemeenten zetten ook in op betere fietspaden, fietsstraten en veiligere oversteekplaatsen.

Peggy Muyldermans, gemeenteraadslid voor CD&V in Zemst, reikte het SAVE-label uit. Ze is de mama van Merel De Prins die omkwam bij een verkeersongeval.