Nieuwe verkeersregels rond Halse parkeertoren: "Wijk leefbaarder maken"

vrij 12 apr

Om het verkeer in de buurt van het parkeergebouw van de NMBS vlotter en veiliger te laten verlopen, voert stad Halle er nieuwe verkeersregels in. Die zijn vanaf volgende week maandag van kracht.

Met de nieuwe regels wil de stad het doorgaand verkeer laten afnemen en de wijk leefbaarder maken. “Fietsers zullen zich op dat traject van de fietssnelweg ook veiliger voelen. De parkeertoren wordt enkel bereikbaar via de rotonde aan Nederhem en de Spoorwegstraat. Aan Nederhem 25 plaatst de stad paaltjes. Zo is de straat onderbroken en vermijden we doorgaand en zoekverkeer op de Graankaai en Nederhem”, klinkt het bij de stad Halle.

De stad voert een parkeerverbod in aan beide kanten van de Graankaai. “Zo krijgen fietsers een ruimere en veiligere doorgang op de fietssnelweg. Aan de Graankaai, ter hoogte van de voetgangersbrug over het spoor, vormt Halle de bestaande parkeerplaatsen om tot afzet- en ophaalplaatsen. Hier kan je dus mensen die de trein nemen afhalen of brengen”, aldus de stad Halle.

De nieuwe verkeersregels treden vanaf volgende week in werking en zullen na een jaar geëvalueerd worden.