Werken Foksveldtunnel en realisatie OMA-route in Opwijk worden concreet

woe 28 feb

In Opwijk is er duidelijkheid over de vernieuwing van de fiets- en voetgangerstunnel Foksveld en worden er onderhandelingen opgestart met eigenaars van kleine delen van percelen waarover de nieuwe fietssnelweg van de OMA-route (Opwijk – Merchtem – Asse) loopt.

De Foksveldtunnel vlakbij het station onder spoorlijn L60 wordt gebruikt door pendelaars om van de ene kant naar de andere kant van het spoor te geraken. Er wordt al lang gesproken over de vernieuwing van de ouderwetse tunnel.

“Die oude wit-gele tegels met daarop veel graffiti, doen terugdenken aan infrastructuur uit het vroegere Oostblok”

- Inez De Coninck - Burgemeester Opwijk

Opwijk kreeg van Infrabel te horen dat de vernieuwingswerken in april volgend jaar beginnen. In september 2025 wordt het spoorverkeer dan één weekend stilgelegd om de nieuwe tunnelconstructie onder de sporen te schuiven. “Dat zijn ingrijpende werken”, aldus burgemeester Inez De Coninck (N-VA).

Met de werken aan de tunnel, wordt ook de realisatie van de OMA-fietsroute langs het spoor in Opwijk concreter. “Het college keurde zopas twee belangrijke beslissingen voor de realisatie van OMA-fietsroute goed, die ook door de eerstkomende gemeenteraad zullen worden bekrachtigd,” zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit William Engels (Open VLD). “Zo wordt er voor het gedeelte van de fietssnelweg van de OMA-route in Opwijk een onderhandelaar aangesteld voor de verwerving van gronden die nodig zijn om de fietssnelweg F221 te realiseren. Die loopt zo’n drie kilometer op Opwijks grondgebied, over delen van percelen van enkele tientallen eigenaars. Het gaat vaak om een kleine stukjes tuin- of landbouwgebied.”

“Woningen zijn door de fietssnelweg -die zo’n vier meter breed zal zijn- niet geïmpacteerd. Die onderhandelaar heeft ook al voor de gemeente Asse gronden kunnen verwerven voor de fietssnelweg op het grondgebied van Asse. Hij zal nu ook in Opwijk aan de slag kunnen gaan. De aanstelling van die onderhandelaar kost de gemeente 96.800 euro inclusief btw. Tegelijk keurde het college de studieopdracht goed voor de opmaak van de plannen voor de OMA-fietsroute in Opwijk. Die studieopdracht kost 60.500 euro inclusief btw.”