Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Akkoord in de maak over opvang besmette gevangenen in Vilvoorde

Akkoord in de maak over opvang besmette gevangenen in Vilvoorde

Er zullen dan toch gevangenen die besmet zijn met het coronavirus, opgevangen worden in het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Daarover is er bijna een akkoord tussen de verschhillende betrokken partijen. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) kunnen de inrichtingswerken aan het voormalige ziekenhuis deze week nog starten. 

Vorige week schakelde Bonte nog de politie in toen een technische ploeg van de Federale Overheidsdienst Justitie werken wou uitvoeren zodat er gevangenen in het voormalige ziekenhuis zouden kunnen opgevangen worden. Hij liet de werken stilleggen om dat er volgens hem geen overleg was geweest met het stadsbestuur en het plan de werking van het schakelzorgcentrum, dat ook in het Van Helmontziekenhuis is ondergebracht, in het gedrang zou brengen.

Een week later is een akkoord dan toch in de maak. Justitie vangt momenteel besmette gedetineerden op in de ziekenhuisvleugel van de gevangenis van Brugge. Omdat er wellicht nood zal zijn aan bijkomende capaciteit wil Justitie zijn toevlucht nemen tot het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. In een vleugel van het gebouw zal plaats gecreërd worden voor 50 gedetineerden.

"De plannen voor de inrichtingswerken zijn door de stad goedgekeurd. Die werken moeten het gebouw beveiligen en het veilig functioneren van het aanpalende schakelzorgcentrum garanderen", zegt burgemeester Hans Bonte. "Er zijn ook afspraken gemaakt voor de inzet van cipiers en agenten van de federale politie en garanties gegeven dat onze lokale politie niet wordt opgezadeld met bijkomende taken."

Voor de werken kunnen starten moet er nog een akkoord afgesloten worden tussen Justitie en het AZ Jan Portaels. Het Vilvoordse ziekenhuis zal artsen en ander verzorgend personeel inzetten. Volgens Bonte is ook dat akkoord zo goed als rond. Daarnaast moeten nog een aantal praktische afspraken over de samenwerking tussen de lokale politie en het veiligheidskorps in de inrichting geformaliseerd worden.