Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bewoners Residentie Geurts krijgen geen vaccin in serviceflats

Bewoners Residentie Geurts krijgen geen vaccin in serviceflats

De zowat 200 bejaarde bewoners van Residentie Geurts aan de Prins Boudewijnlaan in Wemmel zullen naar het vaccinatiecentrum in de Zijp moeten worden overgebracht voor een vaccin. “De Residentie is niet erkend als serviceflats of als woonzorgcentrum en daarom weigert de Vlaamse overheid om de vaccins in de Residentie te laten geven. Dit is onbegrijpelijk”, zegt voorzitter van het OCMW Armand Hermans (LB Wemmel), die tevens voorzitter is van de Eerstelijnszone Regio Grimbergen.

Op dit ogenblik loopt de vaccinatiecampagne voor de serviceflats en assistentiewoningen. “We deden tijdig het nodige voor een gemotiveerde bestelling van vaccins en kregen een bevestiging van ontvangst”, zegt Armand Hermans. “Maar dit weekend werd per mail gemeld dat we toch niet in aanmerking komen. Enkel de erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen krijgen een collectieve vaccinatie 'thuis'. Onbegrijpelijk, dit is bureaucratie ten top.”  

“Voor het plaatsen van de vaccinaties zorgden we al voor de medewerking vanuit het vaccinatiecentrum Zijp in Wemmel en van een dokter. We volgden uiteraard getrouw het draaiboek, zodat we konden vermijden dat bewoners van onze residentie zich zouden moeten verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum. Maar nu moeten we dus toch met 200 bejaarde bewoners naar het vaccinatiecentrum. Dat is logistiek niet haalbaar.” 

Erkenningsvoorwaarden
Nochtans zag het eerst wel goed uit. “Het verslag van 2021 van Zorginspectie Vlaanderen meldde nog dat de Residentie wel bij de definitie van Groepen van Assistentiewoningen (GAW) aansluit”, gaat Hermans verder. “Maar de Residentie werd eind de jaren ‘70 opgetrokken. En we voldoen niet aan de erkenningsvoorwaarden, vooral omwille van de te kleine oppervlakte van de flats, de breedte van de gangen en de rolstoeltoegankelijkheid van de liften. Aan die infrastructuur kunnen we niets veranderen. Maar hebben wel een aanbod en functioneren de facto als bejaardenflats met een lokaal dienstencentrum. Ik weet niet hoe we dit logistiek rond zullen krijgen.”