Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brugfiguren als schakel tussen ouders en school in Vilvoorde

Brugfiguren als schakel tussen ouders en school in Vilvoorde

In Vilvoorde is het stadsbestuur gestart met een brugfigurenproject. Brugfiguren worden ingeschakeld om ouders en het schoolteam dichter bij mekaar te brengen.

De stad Vilvoorde wil de kloof die vaak bestaat tussen de leef- en de schoolomgeving van kinderen uit kansarme gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond dichten. Daarom zal er gewerkt worden met brugfiguren die als schakel moeten fungeren tussen de ouders en het schoolteam. “Brugfiguren smeden de betrokkenheid van ouders en die van de school tot een succesvolle samenwerking”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gelijke Kansen Fatima Lamarti. “Samen met de ouders en de leerkrachten bouwen de brugfiguren aan een samenwerking die het beste voorheeft met één groep in het bijzonder: de kinderen van Vilvoorde. Los van het project zorgen de brugfiguren voor een extra bijkomend positief aspect met name een extra injectie diversiteit in het Vilvoords personeelsbestand.”

De stad werft drie halftijdse brugfiguren aan die zullen werken in drie basisscholen: Kaleido, Sint-Jozef en stedelijke basisschool De Groene Planeet. In de toekomst worden dat er mogelijk meer. Vanaf januari gaan de brugfiguren aan de slag met concrete acties in de scholen. “Ouderbetrokkenheid is cruciaal”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro. “Bij een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. De ouderbetrokkenheid én de kennis van de school over het thuismilieu zijn in Gent dankzij een gelijkaardig project doorheen de jaren spectaculair toegenomen. We hopen dat hetzelfde ook hier in Vilvoorde kan gebeuren.”