Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brussels Airport over plannen Gilkinet: "Ongeziene negatieve gevolgen"

Brussels Airport over plannen Gilkinet: "Ongeziene negatieve gevolgen"

Brussels Airport betreurt het voorstel van minister Georges Gilkinet om de nachtvluchten op Zaventem aan banden te leggen. "Het voorstel heeft ongeziene negatieve gevolgen voor de tewerkstelling, connectiviteit, export en economie van het land. Dit gebeurt zonder enig overleg of afstemming met de luchthaven en de luchtvaartsector", klinkt het bij Brussels Airport.

Brussels Airport is ontgoocheld dat minister Gilkinet eenzijdig een voorstel op tafel legt om nachtvluchten op Zaventem te verbieden. "De luchthaven, luchtvaartsector en omwonenden zijn niet gebaat bij het lanceren van dergelijk extreme en ongedragen voorstellen. Ze creëren enkel onzekerheid, ongerustheid en polarisatie. Ze bemoeilijken evenwichtige oplossingen in het belang van alle betrokken partijen", meent Brussels Airport.

Volgens de luchthaven druist het plan ook in tegen de Europese procedure om exploitatiebeperkingen op te leggen. "Waar de luchthaven, de sector en de omwonenden nood aan hebben, is een coherent wettelijk kader dat stabiliteit en rechtszekerheid biedt voor de duurzame ontwikkeling van de luchthaven met respect voor de omgeving", aldus Brussels Airport. "Dat kan alleen tot stand komen in nauw overleg tussen alle betrokken partijen."

De luchthaven zet naar eigen zeggen fors in op het duurzamer maken van haar activiteiten door stillere vliegtuigen aan te trekken en tarieven aan te scherpen. Luide vliegtuigen krijgen zo almaar minder een plaats op Zaventem. "De vele initiatieven hebben al geleid tot een sterke afname van de hinder. De komende jaren zetten we ambitieus het werk verder om de hinder nog meer te beperken", besluit de luchthaven.