Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: TERNAT

De mening van de lijsttrekkers: TERNAT

Decennialang werd de Ternatse politiek gedomineerd door de Lijst van de Burgemeester. Maar door het uiteenvallen van die lijst wordt het politieke landschap in Ternat helemaal hertekend. De Ternattenaar heeft de keuze uit zes lijsten.

Guido Van CauwelaertGuido Van Cauwelaert -  SP.A GROEN XL

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

sp.a Groen+ heeft met de nodige creativiteit het beleid vernieuwd en verbeterd. Zo werden de belastingen niet verhoogd maar vonden we centen voor extra diensten voor de burger. Dat deden we door te besparen in de afvalsector, door nieuwe, voordelige contracten af te sluiten, een afvalvoorkomingsbeleid te voeren dat zorgde voor minder afval en dus minder kosten, en nieuwe inkomsten te halen uit de textielophaling. Allemaal goed voor het milieu en voor de Ternatse portemonnee. En we kregen ook subsidies voor allerlei projecten die we indienden.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Door de tegenwerking van conservatieve krachten in meerderheid en oppositie, konden we niet al onze plannen voor het verfraaiien en vergroenen van de openbare ruimte, het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het beter toegankelijk maken van voetpaden en gebouwen, realiseren.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Groene en nette buurten zijn de sleutel voor meer samenwerking en ontmoeting. Investeren in energiezuinige gebouwen en openbare verlichting is nodig. We gaan voor duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners volgens het STOP-principe. We willen ook inzetten op een snelle erkenning van het armoedeprobleem bij inwoners. En een veiligheidsbeleid dat focust op: voorkomen, herstellen en sanctioneren. Ondernemers empoweren geeft een bloeiende, lokale economie. We gaan ook voor de ontwikkeling van een ‘Project Huis’: een platform waar burgers eigen initiatieven uitwerken of bijdragen aan beleid.

Sven De PaepeSven De Paepe – N-VA

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Hoewel er nog veel werk op de plank ligt wordt de werking van de gemeentelijke diensten stilaan gemoderniseerd. In tegenstelling tot de vorige legislatuur van 2006 werd er nu toch al nagedacht over mobiliteit en parkeerbeleid, nu nog een degelijk samenhangend plan voor alle inwoners èn de uitvoering ervan. Een bruisend en dynamisch vrijetijdbeleid en de vele feestelijkheden maken van Ternat een straffe gemeente.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Mobiliteit en vooral het gebrek eraan blijft een slepend probleem in Ternat. Geen toekomstvisie, geen masterplan, geen actieplan, geen realisaties. Enkel halve probeersels, mislukte proefopstellingen, complexe en dure parkeerkaarten, een afgevoerd circulatieplan en veel nutteloze potten witte verf. Het openbaar domein, onze pleinen & dorpskernen: het worden lelijke betonnen straatzichten door een ‘alles kan alles mag’-vergunningsbeleid. De lokale handel in Ternat en zeker in Wambeek en Lombeek wordt verwaarloosd en staat onder toenemende druk door e-commerce én baanwinkels op en rond shoppingcentra.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Assesteenweg, spoorwegovergangen, GEN-parkings, … we need a plan! We zoeken alternatieven voor doorgaand verkeer zodat we onze dorpskernen kunnen ontlasten en autoluwer maken. We zeggen het al jaren maar wij willen een veilig fietspad langs elke toegangsweg naar de centra en degelijke voetpaden langs elke centrumstraat.  Jeugd maar ook onze senioren hebben recht op veilige mobiliteit! Onze pleinen en dorpskernen moeten echt mooier, groener, moderner en aangenamer.

Michel VanderhasseltMichel Vanderhasselt – CD&V Volks Ternat

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Vanuit de oppositie hebben we enkele belangrijke dossiers op de politieke agenda kunnen plaatsen. Er is de renovatie van het zwembad en het sportcentrum. En onlangs heeft de politieraad beslist tot de plaatsing van camera’s met nummerplaatherkenning. Ook positief is dat de gemeente de nieuwe lokalen van de scouts ondersteunt en het outdoorproject van KFC Wambeek, FC Dames Ternat en KLJ. De laatste maanden gebeurt er onder impuls van de schepen van Openbare Werken een inhaalmanoeuvre om de wegen en voetpaden te verbeteren.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Ternat investeert 40% minder in mobiliteit en 28% minder in openbare werken dan gemiddeld. Aan dit tempo duurt het nog 50 jaar om de voorziene fietspaden aan te leggen. Op 6 jaar tijd geraakt zelfs het mobiliteitsplan niet klaar. Het parkeerbeleid is een chaos. Overal staan we stil. Er is een wildgroei aan appartementen, vooral in Lombeek. Gemeenteraadsbeslissingen worden onterecht niet uitgevoerd. Inwoners krijgen totaal geen inspraak in het beleid. Het oud-gemeentehuis wordt tegen alle regels 50 jaar lang voor 1 euro verhuurd aan een personeelslid.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Veilige fietspaden en schoolomgevingen, goede voetpaden, een vlottere verkeersstroom en fietsbruggen over de Assesteenweg zijn onze prioriteit. De markt van Ternat en het centrum van Lombeek richten we opnieuw in. Een busverbinding verbindt Wambeek met Lombeek en Ternat. Een onderhoudskaravaan zet elke wijk piekfijn in orde: groenonderhoud, opruim van zwerfvuil, … Een cameraschild gaat criminaliteit, overdreven snelheid en doorgaand zwaar vrachtverkeer in de dorpskernen tegen. Inspraak staat centraal, onder meer via een halfjaarlijkse ronde in elke deelgemeente.

Angelo Van WilderenAngelo Van Wilderen – Open VLD

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De pluspunten zijn dat er tijdens de laatste 6 jaar toch een aantal realisaties waren. Weliswaar niet altijd binnen het vooropgestelde tijdskader en binnen zeker niet binnen het vooropgestelde budget?

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De problematiek van de mobiliteit werd niet aangepakt. Tijdens de voorbije legislatuur werd de bevoegdheid mobiliteit zelfs gewisseld binnen de huidige meerderheid, zonder resultaat. De inspraak van de burger was er wel, maar zonder enig resultaat noch realisatie. We blijven met een torenhoge belasting zitten voor ondernemers in onze gemeente. Zelfs de eenmanszaken worden forfaitair belast met een minimum van 150 euro. Ook werden heel wat administratieve kosten structureel verhoogd. Het onderhoud van het openbaar domein laat duidelijk te wensen over.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Op het vlak van veiligheid moeten we verder inzetten op de daling van de criminaliteit in onze zone. Veiligheid wil ook zeggen dat wegen, voet- en fietspaden veilig en vlot toegankelijk moeten zijn. De abominabele toestand van de verkeersborden moet eveneens dringend aangepakt worden. We zijn ook absoluut voorstander van een efficiënt en zuinig beleid. Wij willen ons engageren de bedrijfsoppervlaktebelasting structureel naar beneden te halen zonder dat hierbij de dienstverlening naar de burgers hierbij zal inschieten. We willen ook verder inzetten op wijkwerking waarbij werklozen of leefloners gedurende een bepaalde tijd klusjes bij particulieren, scholen en administraties kunnen uitvoeren.

Luc WachtelaerLuc Wachtelaer – Voor Ternat

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Ternat kan vandaag een aantal mooie realisaties voorleggen zoals de bouw van het nieuwe gemeentehuis en het vernieuwde sportcentrum. In het gemeentehuis kunnen de inwoners terecht bij klantvriendelijke gemeentediensten en een gemotiveerd ambtenarenkorps. De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt rond mobiliteit. Burgers, scholen en beleid tekenden samen de krijtlijnen uit voor het toekomstig mobiliteitsbeleid. De plannen voor trage wegen en veilige schoolomgevingen en het globaal mobiliteitsplan bevinden zich in de eindfase.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er gebeurt veel in Ternat maar de communicatie daarover kan veel beter. Nu blijven heel wat initiatieven van gemeente, verenigingen of organisaties onder de radar. Betere communiceren kan onze gemeenschap alleen maar sterker en toegankelijker maken en er ook voor zorgen dat we allemaal beter samenwerken. Het ontbreekt aan visie op langere termijn. Domeinen als ruimtelijke orde, mobiliteit, wonen en duurzaamheid vragen om een samenhangende visie op lange termijn. Zo beletten we dat domeinen naast elkaar werken of, erger nog, elkaar tegenwerken.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Voor Ternat wil burgers echt laten deelnemen aan het beleid. Met burgerparticipatie zorgen we voor een breed draagvlak voor beleidsbeslissingen. Samen met de burger werken we aan een langetermijnvisie rond ruimtelijke orde en mobiliteit. Iedereen moet zich in de toekomst veilig, vlot en op een aangename manier kunnen verplaatsen. Daarom maken we werk van een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin elk vervoermiddel de plaats krijgt die het verdient. Combinaties van autoluwe kernen, trage wegen en fietssnelwegen, openbaar vervoer, pendelbussen en randparkings zorgen voor veilig en aangenaam verkeer.

Roger VandendriesscheRoger Vandendriessche – Vlaams Belang

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het financiële beheer van de gemeente is een pluspunt. Er is economische stabiliteit.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er zit geen coherentie in het beleid en er heerst egoïsme. De partijpolitiek heeft de bovenhand op de gemeentelijke politiek. Er wordt onderling geruzied. En in zowat alle dossiers is er een stilstand.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De mobiliteit in Ternat moet dringend beter. Het Vlaams karakter moet worden versterkt en de verstedelijking tegengegaan.