Oud-burgemeester van Ternat Ronald Parys met zijn boek over de politieke geschiedenis van de gemeente sinds de fusie in 1976

Oud-burgemeester Ternat Ronald Parys verzamelt politieke memoires in boek

don 18 apr

Oud-burgemeester van Ternat Ronald Parys schreef een boek over de geschiedenis van de lokale politiek in zijn gemeente. Daarmee blikt de 68-jarige advocaat ook terug op zijn eigen 40-jarige loopbaan in de Ternatse politiek. Parys was eerst gemeenteraadslid, daarna schepen en tot slot ook 16 jaar burgemeester. De grote fusiegolf van 1976 is het beginpunt voor de politieke memoires van Ronald Parys.

‘1976, de politiek in Ternat na de fusie’, zo heet het boek van oud-burgemeester van Ternat Ronald Parys. Het is het eigen verhaal van 40 jaar politiek engagement in zijn gemeente. Parys heeft je zijn kijk op wat er in die periode gebeurde. “Door de schaalvergroting die de fusie tussen Ternat, Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek met zich meebracht, verdween een stuk oude politieke cultuur,” stelt hij. “Vroeger was er een rechtstreekse participatie van de bevolking, omdat het gemeentebestuur iedereen kende en rechtstreeks met de inwoners in contact kwam. Nu is dat anders en probeert men dat op te vangen met adviesraden en participatieorganen, maar ik heb de indruk dat het rechtstreeks contact grotendeels verloren is gegaan.”

Het boek is een handleiding om de grillige evolutie van het Ternatse politieke landschap sinds 1976 te volgen. “Het is zeker geen wetenschappelijk werk, want het is mijn persoonlijke analyse. Niet iedereen zal het dus met mij eens zijn, maar dat hoort zo in een democratie,” aldus Parys. Het boek ‘1976, de politiek in Ternat na de fusie’ wordt morgenavond voorgesteld aan het grote publiek.