2018_gemeentehuis_linkebeek.png

Linkebeek: de impasse blijft

don 8 nov 2018

Nadat op de jongste vergadering tussen Ensemble KLB Samen van Damien Thiéry en Link&Venir van Yves Ghequière het water tussen beiden enkel maar dieper leek te worden, gaat Ghequière opnieuw de lijst Activ’ uitnodigen voor een gesprek. De coalitievorming lijkt nog niet bepaald in zicht.

Volgens Damien Thiéry, die Ghequière verantwoordelijk acht voor de breuk binnen de Franstalige meerderheid, deed Link&Venir op de vergadering geen enkel concreet voorstel voor toekomstig bestuur en werd ook niets ondernomen om het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen. Ghequière betwist dit. "Ik noteer hun weigering om met hen samen te werken en zal nu Activ' uitnodigen tot een identiek gesprek, klinkt het.

Eerder weigerde Activ’, een tweetalige lijst waarbij enkele leden van de Vlaamse eenheidsfractie Prolink aansloten, om de burgemeestersvoordracht voor Ghequière te steunen en gaf het ook aan enkel mee te willen werken indien alle communautaire discussies zouden bevrozen worden. Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde Link&Venir zeven van de vijftien zetels, de LKB vijf zetels en Activ' drie. Omdat Link&Venir de meeste zetels won en Yves Ghequière de meeste voorkeurstemmen behaalde, eiste hij het burgemeesterschap op. Voorlopig is dus geen van de andere partijen bereid de ontbrekende handtekening te leveren voor het burgemeesterschap.