Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eén jaar veiligheidsplan Brussels Airport: "Professioneel samengewerkt en concrete resultaten"

Eén jaar veiligheidsplan Brussels Airport: "Professioneel samengewerkt en concrete resultaten"

Brussels Airport maakt de balans op nadat één jaar geleden een nieuw veiligheidplan werd ingevoerd. Dat kwam er als een gezamenlijk initiatief van heel wat partners, onder wie de federale luchtvaartpolitie, de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde en de provincie. Zij stelden een plan samen op basis van aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie in nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016.

 

In het plan werken douane, justitie, politie en de provinciegouverneur samen aan een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners op en rond de luchthaven. Het voorbije jaar zijn heel wat acties op poten gezet. Zo waren er twee geïntegreerde controleacties op drugscriminaliteit en het opsporen van geseinde personen. Op het vlak van verkere waren er zes grote controleacties op de toegangswegen van en naar de luchthaven. Ook de dienst grenscontroles organiseerde extra controleacties gericht op illegale migratieroutes en mensenhandel. 24 personen met documenten die niet in orde waren, werden zo onderschept. Ook de samenwerking met de Douane werd aangescherpt, waardoor vooruitgang werd geboekt in twee grote dossiers.

De partners van het veiligheidplan zijn tevreden met de resultaten van het voorbije jaar. “Ik stel vast dat er heel professioneel is samengewerkt en dat het veiligheidsplan na één jaar al concrete resultaten heeft opgeleverd,” aldus provinciegouverneur Jan Spooren. “Daarnaast vind ik het belangrijk dat er vanuit de luchthaven een brug wordt geslagen naar de omliggende gemeenten en politiezones, wat de integrale aanpak van het veiligheidsplan nog versterkt. Ook waarnemend procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde Carol Vercarre blikt terug op één jaar veiligheidsplan: “Dit plan was een eerste grote stap, het nu volledig realiseren is de volgende. De graadmeter voor een geslaagd plan ligt er: met concrete acties de situatie op het terrein verbeteren en binnen de beperkte mensen en middelen resultaten boeken. Dit kan alleen maar dankzij de inzet van elke veiligheidspartner.”