Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ecoduct Groenendaal mist effect niet

Ecoduct Groenendaal mist effect niet

Het ecoduct Groenendaal boven de Ring rond Brussel mist z'n effect niet. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. Vossen en reeën lieten zich het meest zien. Bovendien is door het ecoduct het aantal dieren dat aangereden wordt, fel verminderd.

Verrassende diersoorten warern er niet tijdens de waarnemingen. Naast vossen en reeën werden ook verschillende wilde everzwijnen opgemerkt en verschillende soorten muizen. Ook kikkers, padden en de alpenwatersalamander werden waargenomen. "Slechts één jaar na de aanleg bleek het ecoduct Groenendaal al een succes bij verschillende soorten zoogdieren en amfibieën", zegt Natuurpunt. "Ook beide andere onderzochte ecoverbindingen, die al enkele jaren langer aangelegd of heringericht werden, kennen druk dierenverkeer."

Met diverse technieken werd de passage van dieren geregistreerd langs het ecoduct Groenendaal, een tunnel ter hoogte van Flossendelle en een kleine koker met een diameter van circa één meter onder de snelweg. De ingrepen, die werden uitgevoerd in het kader van het LIFE+ OZON project, zijn volgens Natuurpunt dus een succes. Er blijft volgens de milieubeweging wel nog werk om het Zoniënwoud verder te ontsnipperen.

Bovendien leidt de ecotunnel tot veel minder verkeersslachtoffers omdat de dieren nu veilig de drukke Ring kunnen oversteken. "Dat wordt verzekerd door de aanleg van een ecoraster dat de dieren naar deze objecten leidt. Tijdens het onderzoek ging er extra aandacht naar verkeersslachtoffers. Gedurende de volledige onderzoeksperiode zijn nauwelijks zoogdieren dood gevonden langs de snelweg ter hoogte van het ecoraster", besluit Natuurpunt.