Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Einde provincie Vlaams-Brabant in 2024?

Einde provincie Vlaams-Brabant in 2024?

Jan Jambon heeft vandaag de gesprekken opgestart voor de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering. Het moet een heruitgave worden van de vorige Zweedse coallitie tussen N-VA, CD&V en Open VLD. Eén van de punten waarover onderhandeld moet worden is de mogelijke afschaffing van de provincies vanaf 2024.

De onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD worden gevoerd op basis van een startnota van informateur Bart De Wever. Eén van de punten daarin is de fusie tussen gemeenten waardoor vanaf 2024 het provinciale bestuursniveau afgeschaft kan worden.

"Onze lokale besturen moeten efficiënter en slagkrachtiger worden. We nodigen de gemeenten uit tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen", staat te lezen in de nota. "Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan."

De dan nog provinciale provinciale bevoegdheden zouden vanaf 2024 overgeheveld naar de gemeenten of - indien opportuun - de Vlaamse overheid. N-VA, dat samen met CD&V en Open VLD deel uitmaakt van de provinciale meerderheid in Vlaams-Brabant, maakte bij de voorstelling van hun bestuursakkoord in oktober vorig jaar al duidelijk hoe ze over de provincie denken.

"We leggen de focus op een efficiënte, zuinige en krachtdadige provincie. Het is onze ambitie om mee te besturen, maar we blijven ijveren voor de afschaffing van de provincie. Maar over de afschaffing zelf zal Vlaanderen moeten beslissen", zei Gunter Coppens toen. De Leeuwenaar vervangt vanaf 2021 Monique Swinnen als gedeputeerde.