De gemeente Beersel wil het probleem van het zwaar verkeer in Lot aanpakken en heeft een mobiliteitsplan klaar dat focust op een veilige dorpskern. We hebben een plan gemaakt waarbij we enerzijds trajectcontroles zullen installeren op de Jozef Huismanslaan en de Stationsstraat op tonnagebeperking en snelheid, en waar er ook een tweede trajectcontrole komt op de Zennestraat op snelheid”, legt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke uit. “Om te vermijden dat we nog meer doorgaand verkeer in de dorpskern van Lot hebben, hebben we ook een volledig circulatieplan opgesteld Dat zal ervoor zorgen dat alleen maar de mensen die in Lot moeten zijn er nog in rijden.”

De camera's voor de trajectcontroles worden in april geïnstalleerd. Op dat moment moet ook het nieuwe circulatieplan in voege gaan. De komende maand kunnen inwoners de plannen inkijken en hun mening geven, want aanpassingen zijn nog mogelijk. De filosofie achter het plan ligt wel vast: Lot moet verkeersluwer en dus veiliger worden. En daar zijn consequenties aan verbonden. “Een circulatieplan betekent een knip in bepaalde straten, en eenrichtingsverkeer in bepaalde straten. Als je daar woont heb je het voordeel dat er geen doorgaand verkeer meer is, maar het nadeel kan zijn dat je een ommetje moet maken”, aldus nog Vanhaverbeke.