Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

'Gemeentepersoneel dat in contact komt met publiek moet neutraal zijn'

'Gemeentepersoneel dat in contact komt met publiek moet neutraal zijn'

In Londerzeel is de discussie over neutraliteit van het gemeentepersoneel beslecht. De meerderheid besliste dat personeel dat in contact komt met het publiek, zich neutraal moet opstellen en geen religieuze symbolen mag dragen. N-VA vindt de maatregel onvoldoende.

 

De discussie in Londerzeel over een verbod op het dragen van hoofddoeken en politieke of religieuze symbolen door personeelsleden van de gemeente of het OCMW is al ruim twee jaar aan de gang. Toenmalig burgemeester Nadia Sminate (N-VA) wilde een totaalverbod voor alle personeelsleden. De vakbond was tegen en het conflict bleef aanslepen. Intussen zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en belandde N-VA in de oppositie. De nieuwe meerderheid van LWD, CD&V, Groen vond nu wel een oplossing. "We hebben gezocht naar een redelijke oplossing," zegt burgemeester Conny Moons (LWD). "Elke ambtenaar die een functie heeft waarbij hij of zij in contact komt met het publiek, moet zich onthouden van religieuze of andere symbolen en moet zich neutraal opstellen. De vakbond was hiermee akkoord en het arbeidsreglement wordt in die zin aangepast. We vinden het jammer dat N-VA dit blijft op de spits drijven."

‘Nefast voor vertrouwen’
Oppositiepartij N-VA betreurt de beslissing van de meerderheid. Gemeenteraadslid Nadia Sminate (N-VA): "De inspanningen die de vorige bestuursperiode geleverd werden toen ik nog burgemeester was, zijn teniet gedaan. Mensen mogen denken en geloven wat ze willen, maar als medewerker van de gemeente moet je absolute neutraliteit uitstralen. We hopen echt dat men inziet dat het dragen van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze tekens of kledij door gemeentepersoneel nefast kan zijn voor het vertrouwen van de inwoners van Londerzeel in een neutrale overheid," besluit Sminate.