Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grimbergen mag na 50 jaar juridische strijd voetpad aanleggen

Grimbergen mag na 50 jaar juridische strijd voetpad aanleggen

De gemeente Grimbergen kan een straat dwars door de velden eindelijk uitrusten met een voet- en fietspad én openbare verlichting. De huidige Sparrenlaan was tot op vandaag privé-eigendom en destijds bedoeld als ontsluiting van een megaverkaveling. Die plannen, daterend uit de jaren ‘60, zijn echter nooit van de grond gekomen.

Omdat de weg al ruim 30 jaar openbaar gebruik kent, kan de gemeente nu de eigendom op basis van de ontstane dienstbaarheid naar zich toetrekken. Dat is zo voorzien in een nieuw decreet. Het tracé van de Sparrenlaan werd al in 1964 vastgesteld, naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag. De vergunning werd nog dat jaar verleend. De verkavelaar zou instaan voor de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg om hem vervolgens kosteloos naar het openbaar domein van de gemeente over te dragen.

Eind jaren ’60 werd de Sparrenlaan in verharding aangelegd. De verkavelaar voerde daarna diverse gerechtelijke procedures ten aanzien van de gemeente Grimbergen, het Vlaamse Gewest en de Belgische Staat omdat de gemeente publiek gebruik maakte van de ‘privéweg’. In 1982 werd de straat door de verkavelaar zelfs met een muur over de hele weg afgesloten. Pas op 23 mei 1984 werd de Sparrenlaan door de gemeente opnieuw open gesteld na een uitspraak van de rechtbank. Nu is de gerechtelijke procedure, die zelfs helemaal tot het Hof van Cassatie ging, dus helemaal afgelopen.

“Sinds de aanleg van de Sparrenlaan eind jaren ‘60, wordt deze weg door het publiek gebruikt”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Dit met uitzondering van een onderbreking van 1982 tot 1984. Gevolg hiervan is dat de Sparrenlaan een openbare weg vormt die open staat voor het verkeer. Het publiek gebruik is doorheen de jaren enkel toegenomen, maar er is geen openbare verlichting, voetpad en fietspad. Nu kunnen we daar eindelijk werk van maken.”