Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Hervorming provincies gebeurt zonder overleg, zegt Roefs

Hervorming provincies gebeurt zonder overleg, zegt Roefs

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur weigert elk overleg met de gedeputeerden over de hervorming van de provincies. Dat zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen) op haar blog. “De gedeputeerden voelen zich niet erkend als verkozen politieke gesprekpartners”, aldus Roefs.

Op termijn verliezen de provincies alle persoonsgebonden materies zoals welzijn, jeugd, sport en cultuur. Hoe die hervorming concreet zal verlopen is nog niet duidelijk.

Daarom werden er al gesprekken gevoerd met de betrokken ministers Gatz, Vandeurzen en Muyters. Maar de ene is volgens Roefs al duidelijker dan de andere. En sommige ministers spreken elkaar soms tegen. “Dat maakt het moeilijk om te werken aan een geslaagde hervorming. De dialoog loopt niet volgens eenzelfde stramien en niemand weet zeker of Homans finaal zal terugkomen op de gemaakte afspraken met de verschillende vakministers”, aldus Roefs.

Ze dringt daarom aan op een overleg met Homans en de betrokken ministers Gatz, Vandeurzen en Muyters. “Niet om de interne staatshervorming te boycotten maar wel om deze zo goed mogelijk en met zo min mogelijk slachtoffers bij het personeel te doen slagen”, zegt Roefs op haar blog.