Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meise wil het groen beter beheren

Meise wil het groen beter beheren

Lokaal bestuur Meise stapt mee in het project Lokaal Onderhoud Buitengebied (LOB) om efficiënter het groen in de gemeente te beheren. In Meise bevinden zich heel wat groen- en landschapselementen zoals hagen, bomen en bermen die onderhoud vergen. Door dat onderhoud digitaal in te plannen wil de gemeente proactief werken.

Het opstellen van een groenbeheerplan past binnen het project Lokaal Onderhoud Buitengebied (LOB) van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Via het LOB wordt voor elke boom, haag, … een digitaal beheercyclus opgemaakt. Daarvoor gebruikt men een softwareprogramma dat specifiek werd ontworpen voor de inventarisatie en organisatie van het openbare groenonderhoud.

Jonathan De Valck, schepen van o.a. Leefmilieu: “Achterstallig groenonderhoud veroorzaakt nogal wat frustratie bij inwoners. Daarom is er nood aan de opmaak van dynamische beheerplannen. Zo krijgen we beter zicht op het noodzakelijke groenonderhoud, rekening houdend met variabele toestanden zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Dit project stelt de gemeente in staat proactief aan groenonderhoud te doen, eerder dan te wachten tot burgers opmerkingen moeten maken.”

De gemeente start met alle bomen op openbaar domein in kaart te brengen, later volgen waarschijnlijk alle andere aspecten van het publieke groenonderhoud zoals bermen, struiken, parkjes en noem maar op. Dit met als finaal doel voor ogen het totale groenonderhoud professioneler te gaan beheren.


Duidelijker communiceren
Bijkomend voordeel is dat de gemeente op termijn beter gaat communiceren naar de burgers toe over het groenonderhoud. Wanneer de onderhoudsbeurten van bomen en andere onderhoudstaken digitaal ingepland staan, is het veel gemakkelijker om burgers te informeren over het geplande onderhoud. “De ultieme doelstelling is dat burgers online kunnen raadplegen wanneer een bepaalde groenonderhoudstaak ingepland staat.” Aldus schepen Jonathan De Valck. Zo zou je als burger bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om na te kijken wanneer de straatboom voor jouw deur een volgende onderhoudsbeurt krijgt. Dit is de richting waarnaar de gemeente wil toewerken.