Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Natuurgebieden in het gedrang door decreet

Natuurgebieden in het gedrang door decreet

Heel wat natuurverenigingen maken zich zorgen over het nieuwe natuurdecreet dat in de maak is. Volgens dat decreet zou een natuurgebied minstens 10 hectare groot moeten zijn om in aanmerking te komen voor subsidiëring. 

De Zuunvallei in Sint-Pieters-Leeuw is zo'n gebied dat kleiner is dan 10 hectare. De Leeuwse Natuurvrienden luiden dan ook de alarmbel. “Als het dossier op tafel komt zoals het nu is samengesteld, dan wordt dit een grote ramp voor natuurbehoud. Niet alleen voor de Zuunvallei maar voor alle kleine natuurgebieden in Vlaanderen”, zucht Daniël Van de Gucht van de Leeuwse Natuurvrienden.   

Bovendien worden in het ontwerpdecreet eigendommen van gemeentebesturen en OCMW's niet meegeteld als gebieden die samen een groter natuurreservaat kunnen vormen. Ook structuurrijke graslanden zoals die er onder meer in de Zuunvallei zijn, zouden niet meer in aanmerking komen voor erkenning als natuurgebied. Natuurpunt heeft daarom een petitie gelanceerd tegen het nieuwe decreet.