Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw voorstel voor site Westrode in Meise

Nieuw voorstel voor site Westrode in Meise

In Meise is vandaag het nieuwe voorstel bekendgemaakt voor de invulling van de projectsite ten zuiden van Westrode. Er wordt gekozen voor open ruimte en een klein aantal lokale, duurzame bedrijven.

Het voorstel voor de invulling van de site Westrode komt er na een aantal uitgebreide participatierondes. Daarin werden vijf verschillende scenario’s bekeken. Uit die scenario’s is er nu één gefilterd. “Ons onderzoeksteam ging aan de slag met de resultaten van het participatietraject in het voorjaar en hielden zo goed mogelijk het evenwicht tussen het maatschappelijke, het financiële en het ruimtelijke”, legt Tom Lagast van Space-Lab uit. Space-Lab begeleidt het project voor de gemeente Meise, de intercommunale Haviland en de POM Vlaams-Brabant. “In dit voorstel krijgt daarom meer dan 65ha van de 78ha met een harde, industriële bestemming terug een zachte, groene invulling. Het grootste deel van de site, bijna 90%, wordt gereserveerd voor open ruimte in de vorm van natuur, bos en landbouw. Dat omvat ook ruimte voor waterberging en -infiltratie.” Een klein deel van de site wordt voorzien voor lokale en duurzame bedrijven in een zone die aansluit op het geplande op- en afrittencomplex Londerzeel Zuid. “De Patatestraat kan zo enkel voor lokaal woonverkeer gereserveerd worden. Op de hoek van de Boskantstraat en Patatestraat wordt voorgesteld om een klein stukje van de bedrijvenzone om te vormen voor een kleinschalig en lokaal woonproject, waardoor vrachtverkeer uit de Patatestraat geweerd wordt”, geeft Lagast nog mee. Het voorstel wordt nu verder geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Het is uiteindelijk aan de Vlaamse regering om te beslissen over de invulling van de site. Meer info over het project vind je hier.