Het Bessenveld was oorspronkelijk bestemd voor uitsluitend luchthavengerelateerde activiteiten als kantoren, hotels, bedrijven en expatwoningen. Dat stuitte keer op keer op verzet bij de buurtbewoners. De gemeente Machelen en grondeigenaars RP Group en Triple Living onderschreven uiteindelijk een gezamenlijke toekomstvisie voor een ambitieuze ontwikkeling van de 27 hectare braakliggende bouwterreinen langs de Bessenveld- en Holidaystraat. Op termijn moeten er onder meer 3.000 woongelegenheden, een nieuwe basisschool en een landschapspark van liefst 9 hectare komen.

“De grond in zijn geheel is in het bezit van de promotor en met hen hebben we ook een overeenkomst voor de ontwikkeling”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “Er was echter nog één lap grond van 1,98ha die ontbrak. Om het hele masterplan te kunnen uitvoeren zijn we deze procedure gestart. Dan zijn we zeker dat er daar op die plek niks anders komt.”

Een onteigeningsprocedure bleek uiteindelijk niet nodig want het OCMW van Brussel, de eigenaar van de grond, is akkoord voor verkoop aan de gemeente voor 1.450.000 euro. “Dezelfde dag wordt het doorverkocht aan de promotor. In feite fungeert de gemeente als tussenpersoon. Als ze niet akkoord waren gegaan dan zouden we kunnen onteigenen.” Het project staat nog in zijn kinderschoenen. “Het wordt een mengeling van wonen en werken .De ontwikkeling zal zeker 10 jaar duren, in zes fases. De omgevingsvergunning moet nog ingediend worden”, aldus De Groef.