Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie weigert in beroep vergunning voor padel- en tennisvelden in Sterrebeek

Provincie weigert in beroep vergunning voor padel- en tennisvelden in Sterrebeek

De provincie weigert een vergunning voor de inplanting van drie padel- en zes tennisvelden naast het Baron Brugmann de Walzinplein. De vereniging Sterrebeek2000 en omwonenden verzetten zich en halen nu een slag thuis.

 

Midden 2020 diende ontwikkelaar Urbion (voormalig Sterea), de eigenaar van de golfsite in Sterrebeek, een aanvraag in voor zes tennisvelden en drie padelvelden op het terrein gelegen tussen het Baron Brugmann de Walzinplein, de Oudergemselaan en de Du Roy de Blicquylaan in Sterrebeek.

Die voorgestelde uitbreiding maakt deel uit van een plan om met uitbater David Lloyd een groots sportcomplex te creëren, ook buiten de golfsite. Dat stuit echter op weerstand bij vzw Sterrebeek2000 en een aantal omwonenden. “We willen dat deze recreatiezone in de toekomst een publieke functie kan krijgen zoals oorspronkelijk voorzien en geen privé-uitbating waar dan ook veel lidgeld moet betaald worden”, zegt voorzitter Luc Caluwaerts van vzw Sterrebeek2000. “Wij denken aan een speelpleintje of anders een stukje natuur. Deze zone kan dat wel gebruiken want hier zijn wel veel woningen maar weinig ontspanningsmogelijkheden, zeker voor kinderen.”

Ondanks hun bezwaar verleende de gemeente toch een vergunning op 14 september. Daarop gingen de vereniging en de omwonenden in beroep bij de provincie. Met succes dus. De provincie haalt als argumenten onder meer aan dat de luchthal boven de tennisvelden aanzien wordt als een constructie en dat is in strijd met de voorschriften. Ook de ruimtelijke impact kan niet correct ingeschat kan worden. Daarnaast is ook de verhardingsgraad op het perceel overdreven en ook de mobiliteitsimpact is onvoldoende in te schatten omdat concrete gegevens ontbreken.

Ontwikkelaar Urbion beraadt zich over de volgende te nemen stappen. “We hadden wel degelijk al rekening gehouden met de opmerkingen van omwonenden geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek op de initiële plannen en een wijziging ingediend”, reageert Petra Noé. “De provincie heeft zich echter om procedurele redenen niet uitgesproken over deze gewijzigde plannen en zich bij haar beslissing gebaseerd op de initiële plannen.” Urbion kan nog in hoger beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een nieuwe aangepaste aanvraag indienen.