Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Publiek wandelpad door golfterrein Sterrebeek

Publiek wandelpad door golfterrein Sterrebeek

De voormalige paardenrenbaan in Sterrebeek wordt een ecologische golfsite waar sport en natuur hand in hand gaan. Door heggen, bosjes en graanakkers op en rondde golfbaan te planten, zullen bedreigde akkervogels zoals de Geelgors weer een eigen plekje krijgen.

Weg van de gorzen

Golfuitbater Sterea en het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) slaan de handen in elkaar om een nieuw wandelpad te maken tussen Sterrebeek en Tervuren. De ‘weg van de gorzen’, want zo zal de wandelweg heten, komt er dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. Ook de gemeente Zaventem, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant steunen dit project.

De ‘weg van gorzen' wordt een groene wandelverbinding doorheen de golfbaan, die toegankelijk is voor het grote publiek. Onderweg geniet je van het omliggende landschap en maak je kennis met akkervogels. De weg duikt ook in een tunnel onder de voormalige renbaan. Die herbergt nog verschillende soorten vleermuizen. Een heuse uitkijktoren zal zicht bieden op het ecologische golfterrein en het omliggende kleinschalige landbouwlandschap waar de Geelgors zich thuis voelt.

Veelbelovende samenwerking

‘Sterea had van meet af aan de ambitie om de golfsite te integreren in het landschap en rekening te houden met de natuur in de omgeving,’ vertelt Petra Noë. ‘We zijn dan ook verheugd dat dit project hiertoe zal bijdragen. Een publieke wandelweg doorheen een golfsite is geen sinecure. We moeten uiteraard rekening houden met de veiligheid, maar vinden het belangrijk dat deze wandelverbinding er komt en hebben de inrichting van de eigenlijke golfinfrastructuur hier op afgestemd.’

‘Deze nieuwe samenwerking is veelbelovend’, vindt Patrick Endels, coördinator van RLGC vzw. ‘Sterea neemt de aanleg van het pad, de inrichting voor de tunnel en de realisatie van de uitkijktoren op zich. RLGC staat in voor de maatregelen voor akkervogels en vleermuizen op het terrein en voor het streekeigen plantgoed dat in de aanplantingen terecht komt. De Vlaamse Landmaatschappij zorgt ervoor dat het pad aansluit op andere wandelwegen in het gebied.’