Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Site oude brandweerkazerne Asse wordt onderzocht op PFOS-vervuiling

Site oude brandweerkazerne Asse wordt onderzocht op PFOS-vervuiling

Vandaag worden bodemstalen genomen in de Arsenaalstraat in Asse. Die stalen moeten uitmaken of de gronden rond de voormalige brandweerkazerne vervuild zijn met PFOS. Volgende week volgen ook stalen van het grondwater.

Het onderzoek komt er nadat de gemeente Asse van de Vlaamse regering de vraag kreeg om locaties met verhoogd risico op PFOS-vervuiling in kaart te brengen. Nu dat werk gedaan is, gaat OVAM de locaties screenen en per locatie bekijken hoe prioritair verder bodemonderzoek is. Eerder werden al stalen genomen op de site van het PIVO, nu volgt de omgeving van de voormalige brandweerkazerne in het centrum van de gemeente.

“De resultaten hiervan en de te nemen maatregelen worden verwacht in de loop van september”, zegt schepen van Milieu Peter Verbiest. “Op basis van de info die we tot nu toe hebben we ontvangen, is de inschatting dat er in afwachting van die resultaten geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Er is ook geen reden tot paniek of ongerustheid: de bodemonderzoeken gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu.”