Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Studie over windmolens in Pajottenland en Zennevallei

Studie over windmolens in Pajottenland en Zennevallei

De provincie laat in negen gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei een landschapsstudie uitvoeren om na te gaan hoe projecten op vlak van hernieuwbare energie kunnen ingepast worden in het landschap. Daarbij wordt vanzelfsprekend in de eerste plaats gedacht aan windturbines.

De provincie liet eerder al een energiekansenkaart opmaken waaruit bleek dat er op heel wat locaties voldoende wind aanwezig is voor het plaatsen van rendabele  windturbines. Omdat concrete projecten die door bedrijven werden ingediend regelmatig op fors verzet stuitten van de plaatselijke bevolking wil de provincie het nu over een andere boeg gooien. Vertrekkend vanuit het landschap en in samenspraak met lokale besturen, middenveldorganisaties en burgers wil men locaties in Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw aanduiden waar windturbines wel mogelijk zijn.

De landschapsstudie zal zich overigens niet beperken tot windturbines 'maar de beste mogelijke mixen van hernieuwbare energiebronnen voor de negen Pajotse gemeenten verkennen'. De studie, die een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie en concrete projecten moet opleveren, kadert in het strategisch project 'Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland' dat eind 2017 goedgekeurd werd door de Vlaamse overheid en over een periode van drie jaar loopt.