Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Taalachterstand wegwerken in het onderwijs in de Rand wordt prioriteit

Taalachterstand wegwerken in het onderwijs in de Rand wordt prioriteit

Vlaams minister voor Onderwijs Crevits gaat een Task Force oprichten voor het onderwijs in de Vlaamse Rand. De bedoeling is dat een comité met experts oplossingen uitwerkt om de taalachterstand in het onderwijs de Rand weg te werken.

De voorbije vijf jaar is het aantal leerlingen in de scholen de Rand dat thuis geen Nederlands spreekt fors gestegen.  Voor het basisonderwijs is er een stijging van 31% naar 38%.  In het middelbaar onderwijs is momenteel 1 op 4 leerlingen anderstalig.  5 jaar geleden was dat maar 1 op 5.

Om te voorkomen dat de taalachterstand zich ook zou vertalen in een leerachterstand gaat minister van Onderwijs Crevits een Task Force oprichten.  Daarin zal alle expertise gebundeld worden van leraars, directeurs en begeleiders die dagelijks geconfronteerd worden met de taalproblematiek in het onderwijs.  Zij zullen onderzoeken met welke methodieken de taalachterstand het snelst kan worden weggewerkt. De scholen in de Rand zullen ook gevraagd worden om deze nieuwe technieken toe te passen.