Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LONDERZEEL

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LONDERZEEL

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van LWD, CD&V en Groen in Londerzeel op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

Londerzeel investeert de komende jaren 21 miljoen euro. En dat zullen de inwoners volgens burgemeester Conny Moons (LWD) duidelijk merken. “Het straatbeeld van onze gemeente zal de komende jaren flink veranderen”, zegt ze. “De bib en de academie krijgen een plek op de vrijetijdssite op de voormalige OCMW-campus. De dorpskernen worden aantrekkelijker gemaakt. De Drietorenstraat, Kasteelstraat en Kerkhofstraat worden heraangelegd. En het gevaarlijke kruispunt aan de Zwaluwstraat en Steenhuffelstraat wordt heringericht. Er komen ook nieuwe fietsverbindingen en de brandweerkazerne verhuist naar een locatie langs de A12.”

De centen

“Er worden geen specifieke besparingen doorgevoerd. De beschikbare middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet over de verschillende domeinen heen. Dit is heel bijzonder rekening houdend met de uitermate precaire financiële toestand waarin Londerzeel verkeert. De gemaakte keuzes uit het verleden kennen nu pas hun weerslag. De financiële ademruimte is daardoor heel beperkt”, aldus Moons. De gemeentebelastingen worden niet verhoogd, maar een aantal kleinere wel. “Om de ‘verappartementisering’ tegen te gaan wordt de bestaande belasting per woonentiteit omgetrokken van 1000 euro naar 6.000 euro”, legt Moons uit. “De bouwdruk ligt zeer hoog. Maar met de bestaande woonprojecten in het verschiet, gaan we ervan uit dat het aantal bijkomende appartementen zeker zal volstaan. En dus kunnen extra bouwinitiatieven getemperd worden.” Londerzeel verziet ook nieuwe leningen voor een bedrag van 13,5 miljoen euro.

PRO1840: “Londerzeel niet klaar voor de toekomst”

“Er zitten goede dingen in het meerjarenplan, maar het gaat toch ook vaak om projecten uit de vorige legislatuur”, merkt Tom Troch van oppositiepartij PRO1840 op. “Door die symbooldossiers is er minder geld voor broodnodige investeringen in fietsinfrastructuur, sociale huisvesting of inrichting van de openbare ruimte.” PRO1840 leest in het meerjarenplan te weinig ambitie. “Vooral dan op het vlak van het veranderende klimaat en het samenleven tussen mensen”, legt Troch uit. “We zien geen omslag, geen fundamentele keuzes, enkel wat kleinere maatregelen in de marge. Kortom, verdienstelijke poging, maar onvoldoende om de grote uitdagingen aan te gaan.” Ook wat het financiële plaatje betreft heeft PRO1840 enige reserves. “De meerderheid gaat er prat op dat ze ondanks de moeilijke financiële situatie de belastingen niet laat stijgen. Maar er komen wel nieuwe belastingen bij. En de reserve is groter dan bij de vorige legislatuur. Het nieuwe bestuur beschikt dus over meer financiële middelen dan het vorige.”

N-VA: “Gebrek aan visie als rode draad”

“Het gebrek aan visie op de lange termijn is de rode draad van dit meerjarenplan”, vindt oud-burgemeester Nadia Sminate van oppositiepartij N-VA. “De kasseien in Londerzeel centrum vernieuwen zonder de 100 jaar oude riolering aan te pakken is een bewijs dat men probeert te scoren op korte termijn. Experts waarschuwen nu al dat de onderbouw aan vervanging toe is maar investeren in de fundamenten past duidelijk niet in de ‘schone schijn politiek’ van deze meerderheid. Verder bouwt men gewoon voort op de fundamenten van het verleden, bijvoorbeeld wat betreft de bouw van de nieuwe cultuursite en de heraanleg van straten. Toekijken op de realisatie ervan kan bezwaarlijk creatief genoemd worden." Ook voor N-VA zijn de bijkomende belastingen een pijnpunt. "De meerderheid heeft de mond vol over hoe creatief ze zijn met beperkte middelen. Maar voor de realisatie van haar meerjarenplan komt men wel aankloppen bij wie hier bouwt, woont en onderneemt. In totaal zullen er deze legislatuur zo’n 5 miljoen euro aan bijkomende belastingen geheven worden op kap van de gezinnen en ondernemers."