Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? MEISE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? MEISE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van N-VA, Samen Anders en PRO in Meise op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

“We doen de komende jaren een aantal belangrijke investeringen”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “De dorpspleinen in Meise en Wolvertem worden heringericht en worden groener. Daarvoor is een budget van 2.500.000 euro voorzien.Aan het Administratief Centrum in Wolvertem komt een ontmoetingsplaats en groene zone. Er komen voorzieningen voor jong en oud: speeltuigen, picknickbanken, en een petanquebaan.” Het gemeentebestuur van Meise wil ook werk maken van een nieuw sport- en parkgebied aan de Sportschuur in Wolvertem. “Verder komen er ook in fietspaden en het geheel van fietsverbindingen zodat de Meisenaren aangemoedigd worden om meer de fiets te nemen. Daarvoor wordt 1.800.000 euro geïnvesteerd. We willen ook starten met deelauto’s en deelfietsen in Meise en Wolvertem.”

De centen

Meise is van plan om de belastingen de komende jaren te verlagen. “De personenbelasting zal vanaf 2022 gradueel verlaagd worden van 8,2% naar 7,9% in 2024”, zegt Van den Brande. “Er is een budget van 46,4 miljoen euro voor investeringsuitgaven voorzien. Er worden leningen aangegaan voor een bedrag van 17,3 miljoen euro.”

CD&V: “The proof of the pudding is in the eating”

“De nieuwe meerderheid kan volop genieten van de gezonde financiële situatie waarin we de gemeente hebben achtergelaten”, zegt Sonja Becq van CD&V, dat nu in de oppositie zit. “Er is ook een serieuze financiële injectie vanuit de Vlaamse overheid. CD&V heeft daar sterk op aangedrongen. Dat maakt het systematisch plannen van nieuwe initiatieven natuurlijk gemakkelijker. Maar er is een vijfjarenplan en dat is goed. We missen nog wel concrete uitvoeringsplannen, zeker voor de jeugd- en sportinfrastructuur, cultuur, onderwijs en welzijnsbeleid. ‘The proof of the pudding is in the eating’: we zijn dan ook erg benieuwd naar de vernieuwing en veiliger maken van onze straten en paden. We blijven dit kritisch constructief opvolgen.“

Van LB Plus kregen we geen antwoord op onze vragen.