Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? PEPINGEN

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? PEPINGEN

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid in Pepingen op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

Het gemeentebestuur van Pepingen zet de komende jaren vooral in op fietsvoorzieningen, deelmobiliteit en een betere dienstverlening voor de burger. “Zo staat onder meer de realisatie van een aantal belangrijke fietspaden op de planning”, legt burgemeester Eddy Timmermans (LVB) uit. “Het gemeentehuis wordt gemoderniseerd en vergroot. Met een laagdrempelig loket en de centralisatie van de diensten willen we de inwoners een betere dienstverlening bieden. Ook het OCMW krijgt er onderdak. De bibliotheek wordt vernieuwd en uitgebreid, zodat het een echte ontmoetingsplaats kan worden.”

De centen

De belastingen in Pepingen worden de komende jaren niet verhoogd. “Besparingen zijn niet nodig, maar we proberen wel zuinig om te springen met de beschikbare middelen”, gaat Timmermans verder. De gemeente voorziet wel 1,7 miljoen euro aan leningen om de projecten die in het meerjarenplan staan, te kunnen uitvoeren.

DVP: “Oude wijn in nieuwe zakken”

Oppositiepartij DVP leest weinig nieuws in de meerjarenplanning. “De meerderheid wekt de indruk dat dit plan ambitieus en vernieuwend is, terwijl de investeringen die vermeld worden niet nieuw zijn. Ze zijn alleen maar het gevolg van beslissingen die werden genomen jaren geleden. Het wordt dan ook tijd dat ze eindelijk uitgevoerd worden”, zegt Kristof De Cuyper. DVP vindt ook de burgerparticipatie in Pepingen een lege doos. “De meerderheid doet alsof ze veel belang hecht aan burgerparticipatie en betrokkenheid van adviesraden, maar de realiteit is anders. Aan de ‘denk-mee-avond’ in oktober 2019 participeerden bijvoorbeeld amper 24 inwoners en er werden maar 12 enquêtes digitaal ingediend en 24 analoog. Op een inwonersaantal van 4300 betekent dit slechts 1,4 %.”

CD&V: “Te weinig rekening gehouden met de noden”

De CD&V-oppositie juicht de nieuwe fietspaden en de bouw van sociale woningen toe. “Maar vooral wat betreft dienstverlening, milieu en klimaat blijven we op onze honger zitten”, zegt Suzanne De Cort van CD&V. “Uitgewerkte plannen voor de problematiek van de kinderopvang werden van tafel geveegd zonder alternatieve oplossing, het gratis ter beschikking stellen van zalen voor verenigingen komt in het gedrang, en belangrijke investeringen in de bibliotheek en gemeentelijke gebouwen zullen de tand des tijds niet doorstaan. Voor het bestuur behoren milieu en klimaat niet tot de prioritaire beleidsdoelstelling maar CD&V vraagt toch dit thema minstens prioritair mee te nemen in elke beslissing die het bestuur neemt.”