Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? WEZEMBEEK-OPPEM

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? WEZEMBEEK-OPPEM

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de LB-UNION-meerderheid in Wezembeek-Oppem op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Nieuw dorpscentrum

“Een evenwichtig én ambitieus meerjarenplan met als rode draad: duurzaamheid, openheid en groen”. Zo vat de LB-UNION-meerderheid in Wezembeek-Oppem haar huiswerk samen. “De ontwikkeling van het nieuwe dorpscentrum en de bouw van een nieuw administratief centrum, een bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige school De Letterbijter en een park: dat is veruit het grootste investeringsproject voor de komende jaren”, legt burgemeester Frédéric Petit (LB-UNION) uit. “Ook de bouw van een nieuwe gemeentelijke loods en magazijn staat op de planning. En er wordt een hockeyveld aangelegd langs de Sportpleinstraat. De cafetaria wordt daar ook vernieuwd en er komen extra parkeerplaatsen.” Wezembeek-Oppem wil de komende jaren ook werk maken van de verduurzaming van het gemeentelijk patrimonium, een nieuw mobiliteitsplan en nieuwe ontmoetingsplekken voor de inwoners.

De financiën

Wezembeek-Oppem investeert tot 2025 bijna 36 miljoen euro. “Alle investeringen worden uitsluitend gefinancierd met eigen middelen en de inkomsten uit de verkoop van grondaandelen. Nieuwe leningen worden tijdens deze legislatuur dan ook niet gepland”, zegt burgemeester Petit. “De gemeente is financieel gezond dankzij een zeer lage schuld. Verder hebben we besloten om de gemeentebelastingen binnen deze legislatuur niet te verhogen.” vertelt burgemeester Frédéric Petit.

WOPlus: “Vaagheid troef”

“Het meerjarenplan van Wezembeek-Oppem blinkt uit in vaagheid en gebrek aan visie”, vindt Jan Walraet van oppositiepartij WOPlus. “Er ligt geen echte omgevingsanalyse aan de basis die afgetoetst werd met de verschillende actoren in de gemeente. Uiteindelijk is het Nieuw Administratief Centrum (NAC) de grootste brok en zelfs daar zijn een aantal onbekende factoren. Alle schepenen hebben iets mogen doen en daarrond is een meerjarenplan gebouwd zoals duidelijk blijkt uit de voornemens rond de voetbal- en toekomstige hockeyvelden waar de gemeente zeer proactief uit zijn rol valt.” Sommige zaken zoals mobiliteits- en onderhoudsplannen staan al verschillende legislaturen op de lijst maar geraken niet verder dan goede voornemens. Volgens een studie van BDO blinken we trouwens niet uit door de realisatiegraad van de geplande investeringen: in 2016 37%, in 2017 11% en in 2018: 40%. Laat ons hopen dat dit verbetert in de komende jaren.”