Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Woonzorgcentra mogen vanaf 18 mei beperkt bezoekers ontvangen

Woonzorgcentra mogen vanaf 18 mei beperkt bezoekers ontvangen

Vanaf 18 mei mogen de woonzorgcentra in Vlaanderen opnieuw bezoek ontvangen. Dat heeft de taskforce die de crisissituatie in de woonzorgcentra moest aanpakken beslist. Het gaat om één bezoeker per inwoner, bij voorkeur altijd dezelfde. Een woonzorgcentrum kan voorlopig ook weigeren om bezoek toe te laten.

Wie een familielid wil bezoeken in het woonzorgcentrum, moet zich wel aan strikte voorwaarden houden. Zo wordt het bezoek beperkt tot ongeveer een half uur, kan het enkel op afspraak en moet het bezoek doorgaan in open lucht of een afzonderlijke ruimte die elke keer gereinigd wordt. Een bezoeker moet op eer verklaren dat die de laatste twee weken géén symptomen gehad heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus. Voor, tijdens en na het bezoek gelden de gekende hygiënemaatregelen.

De bewoner van het woonzorgcentra die bezoek ontvangt, mag ook niet besmet zijn. Alle bezoekers zullen ook geregistereerd worden. Het bezoek kan wel alleen plaatsvinden als alle bewoners van het woonzorgcentrum getest zijn. Verder mogen er ook geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden. Bezoekers mogen dus geen cadeaus meebrengen. De bezoekers dragen verplicht een stoffen of chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrenge, alle personeelsleden die het bezoek begeleiden dragen een chirurgisch mondmasker en ook de bewoners dragen zoveel als mogelijk een chirurgisch mondmasker.

"Een systematische testing toont aan dat er steeds minder nieuwe besmettingen zijn, zowel bij bewoners als personeel. De tijd is dus stilaan rijp om in veilige omstandigheden opnieuw bezoek te ontvangen in onze woonzorgcentra", zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “Een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid was het uitgangspunt bij het uitwerken van de richtlijnen. Elke voorziening zal - naargelang de situatie en mogelijkheden - een concrete regeling uitwerken."