kinderen_klas.jpg

Extra plaatsen in buitengewoon onderwijs in Opwijk en Sint-Pieters-Leeuw

zon 23 apr 2023

Vlaanderen gaat 625 extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. In onze regio komen die in Sint-Pieters-Leeuw en Opwijk. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden.”

Er is al jaren een groot tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs, waar jongeren extra hulp nodig hebben omwille van een gedragsproblemen, leerstoornissen of een lichamelijke of geestelijke handicap. Op korte termijn wil Vlaanderen 625 plaatsen creëren door bestaand aanbod van scholen uit te breiden, maar ook nieuwe scholen op te starten. Dat laatste is onder meer het geval in de nieuwe Cardijnschool in Sint-Pieters-Leeuw. "Naast de bestaande ziekenhuisschool van Inkendaal komt een nieuwe secundaire school specifiek voor leerlingen met een lichamelijke beperking", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Kinderen die de ziekenhuisschool kunnen verlaten, maar niet klaar zijn voor het gewone onderwijs, kunnen zo een plek op maat krijgen."

In Opwijk wordt dan weer het aanbod van Maria Assumpta uitgebreid. De school richt zich naar leerlingen met een autismespectrumstoornis. "We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Voor heel wat leerlingen is het buitengewoon onderwijs de plaats waar ze de beste zorgen en het beste onderwijs krijgen.”