galmaardengemeentehuis.jpg

Pajotse N-VA over fusieplannen: “Dienstverlening moet prioriteit zijn”

woe 29 maa 2023

De fusieplannen tussen Galmaarden, Gooik en Herne blijven reacties uitlokken. De N-VA-afdelingen vragen zeer duidelijk garanties op het vlak van dienstverlening. “We zijn niet tegen een fusie, maar de schaalvergroting mag niet leiden tot een afstand tussen burger en bestuur”, klinkt het. Vlaams Belang vraagt dan weer een volksraadpleging.

Een week geleden kondigden Galmaarden, Gooik en Herne aan dat ze vanaf 2025 willen samensmelten tot één gemeente. De lokale afdelingen van N-VA zijn niet tegen die fusie, maar geven aan zeker geen blanco volmacht goed te keuren. “De uitdagingen voor kleine gemeenten zijn een pak complexer geworden, dus we zien voordelen in de fusie.  Schaalvergroting mag echter niet tot een grote afstand leiden, waardoor het een stuk moeilijker wordt voor onze inwoners om documenten te bekomen of informatie in te winnen”, klinkt het. “We willen dat de huidige loketten in de gemeentehuizen behouden blijven, bijvoorbeeld met enkele duidelijke openingsdagen.”

De burgemeesters van Galmaarden, Gooik en Herne gaven al aan dat het de bedoeling is om de drie gemeentehuizen te blijven openhouden. Verder hamert de N-VA op het feit dat het landelijke karakter in de fusiegemeente centraal moet blijven staan. “Binnen Vlaams-Brabant zullen wij naar oppervlakte toe waarschijnlijk één van de grootste gemeenten worden. Maar dat betekent geen vrijgeleide voor verdere verstedelijking van ons platteland”, klinkt het bij de Pajotse N-VA.

Vlaams Belang: “Burger moet zich kunnen uitspreken”
De Galmaardse afdeling van Vlaams Belang voerde gisteren actie tegen de fusieplannen. De partij eist een volksraadpleging. “Waarbij de inwoners zich duidelijk voor of tegen de fusie kunnen uitspreken. Indien er geen draagvlak is, moeten de plannen worden opgeborgen. Dat is een kwestie van democratisch fatsoen”, zegt gemeenteraadslid Daniel Fonteyne. “Vrijwillige fusies tussen gemeenten moeten kunnen wanneer die een efficiënter bestuur bewerkstelligen. Maar die efficiëntie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de diensten. En tot nader order hebben wij wat dat betreft niet de minste garantie op zak.”

Galmaards Vlaams Belang-gemeenteraadslid Daniel Fonteyne vreest ook dat Galmaarden bekaaid uit de operatie kan komen. Hij verwijst daarbij onder meer naar de schuldgraad van de drie gemeenten. “In absolute cijfers ligt de geconsolideerde schuld met 9,6 miljoen euro het laagst in Galmaarden. In Gooik bedraagt die met 18 miljoen zowat het dubbele. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inwoners van Galmaarden daar nu voor moeten opdraaien”, besluit Fonteyne.